Funksjoner i Visma InSchool

Et helhetlig system bygget for norske skoler 

Administrative oppgaver er tidstyver. I en hektisk arbeidshverdag dedikerer ansatte i skolen unødvendig mye tid til administrasjon, på bekostning av tid som heller kunne gått til pedagogisk arbeid og elevoppfølging. 

Visma InSchool bidrar til en forenklet skolehverdag ved å digitalisere de skoleadministrative prosessene i et helhetlig og brukervennlig system bygget for norske videregående skoler. Den skybaserte løsningen krever ingen installasjon av programvare og er tilgjengelig når som helst, hvor som helst og fra alle enheter.

Visma InSchool understøtter hele skoleløpet