Funksjoner i Visma InSchool

Skoledrift fra A til Å 

Mange administrative oppgaver kan være tidstyver. I en hektisk arbeidshverdag dedikerer ansatte i skolen mye tid til administrasjon – tid man heller skulle hatt til pedagogisk arbeid.
 
Visma InSchool bidrar til å modernisere norsk videregående skole ved å digitalisere de skoleadministrative prosessene. Ved å samle all funksjonalitet i ett skybasert system, er det mulig for skolene å gjenbruke dataene i ulike arbeidsprosesser og minimere antall dobbeltregistreringer. På denne måten kan man drive skoledrift fra A til Å i ett felles og helhetlig system. I tillegg benyttes atomatikk og avansert teknologi for å lette det administrative arbeidet.

 

Visma InSchool understøtter hele skoleløpet