Arkiv i Visma InSchool

I Visma InSchool blir det såkalt “archive by design”, men hva betyr egentlig det? Og hvorfor er det blitt besluttet at det er slik det skal gjøres?

Jobber du i en privat skole? - Sørg for å få med deg denne informasjonen.

Archive by Design

Arkiv for privatskoler

Det innebygde arkivet i Visma InSchool er tilgjengelig som en tilleggstjeneste for våre private skoler. Les noen nyttige punkter for private skoler nedenfor.

 • Arkivloven foreslås endret. Etter forslaget skal private skoler et stykke på vei få samme plikt til arkivering som offentlige skoler.
  • Status per mars 2023, er å fremme et lovforslag for Stortinget våren 2024
 • Private skoler har i dag:

  • Plikt til å arkivere alt som gjelder elevens opplæring når eleven er elev,  fram til avsluttende vitnemål i minst 10 år

  • Rett til å arkivere alt som dokumenterer elevens gjennomførte skolegang.

 • SvarUt er KS sin tjeneste for digital forsending, og benyttes for å sende brev fra Visma InSchool til elever og kontaktpersoner på en sikker måte. 
  • Private skoler må søke om å få benytte tjenesten. Det er en kost forbundet med bruk.
  • Skolen kan benytte SvarUt til å sende brev til virksomheter som PPT, Statsforvalteren og andre private og offentlige instanser.

Lukk