Lønnsforum høst 2020

Online kurs i november og desember

Årets viktigste kurs for brukere av Visma.net Payroll, Visma Lønn og Huldt & Lillevik Lønn Visma Lønn Huldt & Lillevik Lønn Visma.net Payroll

Lønnsforum høst er fylt med aktuelle tema innen lønn, skatt og personal for 2020 - kombinert med smart og effektiv bruk av lønnssystemet. Kurset gir deg en totalpakke, der du får en oppdatering på både regler og system.

På "Lønnsforum høst 2020" møter du våre dyktige og engasjerende foredragsholdere som brenner for å dele sin kunnskap med deg.

 

Velg ditt lønnssystem

Dersom du kun er interessert i regeloppdateringene, kan du scrolle ned og lese både agenda og se datoene for Regeloppdatering 2020

 
 

Hvorfor bør jeg delta på Lønnsforum Høst 2020?

Innen lønn- og personalområdet er det alltid mange nye regelendringer og ny praksis som vi behandler og diskuterer på Lønnsforum.

 • Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) - nytt fra 2021. En praktisk endring med betydning for absolutt alle.
 • Nye regler ved permittering, arbeidsgiverperiode ved sykmelding og omsorgspenger, hva gjelder nå?
 • Ferie og permittering - hva må arbeidsgiver ha oversikten over ved årsslutt?
 • Effektiv årsavslutning i ditt lønnssystem
 • Nyheter og tips og triks i ditt lønnssystem

Kurs i trygge omgivelser

Alle kurs er flyttet online ut 2020, slik at du kan delta i trygge omgivelser hjemmefra.

Du treffer oss på nett i november og desember.

 
 

Agenda dag 1
Regeloppdatering lønn og personal

Sykepenger - Regelendringer og aktuelle tema i forbindelse med covid-19-pandemien
 • Vært i utlandet - karantene når man kommer hjem
  • Har arbeidstaker rett på sykepenger?
 • Hvor lang er arbeidsgiverperioden?
  • Er fraværet corona-relatert?
 • Hvilke dager er arbeidsgiver pliktig til å utbetale sykepenger?
 • Hvilke krav stilles for å få refusjon fra NAV?
 • Egenmelding
  • Hvilke regelendringer har kommet i forbindelse med covid-19?
  • Når kan arbeidstaker benytte egenmelding?
  • Hvordan telle dager og tilfeller med egenmelding?
Omsorgspenger - Særlige regler i 2020
 • Hvor mange dager har arbeidstaker rett på?
 • Når har arbeidstaker rett på omsorgspenger
 • Hvilke regler gjelder i 2020 pga covid-19?
 • Når kan arbeidsgiver søke refusjon fra NAV?
 • Hvordan søker arbeidsgiver refusjon fra NAV?
Permittering - Regelendringer og aktuelle tema i forbindelse med covid-19-pandemien
 • Hva skal til for å kunne permittere?
 • Hvor lang til i forveien må permittering varsles
 • Rapportering i a-meldingen
 • Arbeidsgivers lønnspliktperioder
  • Lengde på lønnspliktperiodene
  • Hvordan skal arbeidsgiver beregne permitteringslønn?
 • Hvor mange dager med lønnskompensasjon dekker NAV?
 • Feriepenger på lønnskompensasjon?
 • Hvor lenge kan det permitteres?
Arbeidsgiveravgift - lavere sats i termin 3
 • Eksempler på riktig beregning av aga i termin 3
Avklaringer fra Skatteetaten
 • Skattefritak for nødvendige naturalytelser
 • Firmabil under permittering - skatteplikt, trekkplikt og rapporteringsplikt
 • Pendlerstatus: Kravet til besøkshyppighet for enslige pendlere under koronasituasjonen
Andre aktuelle temaer
 • Nye satser - kostgodtgjørelse
 • Kildeskattekort - hvilke plikter har arbeidsgiver?
 • Korreksjon a-melding
 • Ny sats for bunnfradrag i skattefri fordel ved kjøp av aksjer i arbeidsgiver selskapet
Trekk i lønn og feriepenger - nye avgjørelser
 • Trekk i lønn/feriepenger er strengt regulert i arbeidsmiljøloven, hvilke muligheter åpnes det for her?
 • Når må avtale om trekk i lønn/feriepenger inngås?
 • Hvilken betydning har det at trekk i lønn er regulert i arbeidsavtalen?
Ferie
 • Overføring av ferie
 • Ferie under permittering
  • Arbeidsgivers plikter
  • Arbeidstakers plikter
  • Har arbeidsgiver oversikt over permittert arbeidstakers feriesaldo?
  • Opptjening av feriepenger - hvordan påvirkes neste års ferie?
Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) - nytt fra 2021
 • Hva er OTP i privat sektor?
 • Hvilke bedrifter må ha en OTP-ordning?
  • Hva er konsekvensene av ikke å ha lovpålagt OTP-ordning?
 • Medlemskap
  • Når kan/skal ansatt meldes inn?
  • Når kan/skal ansatt meldes ut?
 • Hvilke inntekter skal med i premiegrunnlaget?
 • Nytt fra 2021
  • Bruk av informasjon fra a-ordningen i forbindelse med obligatorisk tjenestepensjon
Årsavslutning
 • Har du innberettet ytelser korrekt i år?
  • Trekkfrie godtgjørelser
  • Kostgodtgjørelse for overnatting på hotell, pensjonat eller hybel/brakke med kokemulighet
 • Bilgodtgjørelse, passasjertillegg og tilhengertillegg
 • Overtidsmat
 • Firmabil/yrkesbil
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Gaver i arbeidsforhold
 • Personalrabatter
 • Rentefordel på lån i arbeidsforhold
 • Hva med ytelser opptjent 2020 som utbetales i 2021
Statsbudsjettet 2021
 
 

Agenda dag 2
Huldt & Lillvik Lønn

Lønnsarter - Bruk, kontroll og korrigering
 • Kontrollere lønnsartregister
 • Kontroll av lønnsarter mot OTP i 2021
 • Korrigering ved feilrapportering
  • Hvilke konsekvenser har det å rapportere feil?
 • Automatisk beregning av lønnsarter
  • Håndtering av lønn under permisjon
  • Hvordan koble lønnsarter sammen
Arbeidsforhold - Praktiske rutiner og inntektsmelding
 • Lønn november/desember - Halv skatt
 • Hva bør passes på i forbindelse med opphør av arbeidsforhold?
  • Sluttoppgjør feriepenger
  • Avslutning av arbeidsforhold tilbake i tid
  • Andre praktiske tips
 • Obligatorisk rapportering på virksomhetsnummer - Sørg for at a-meldingen ikke blir avvist
 • Overføring av ferie
 • Inntektsmelding
  • Refusjon av omsorgspenger
Årsavslutning - Avstemming og overføring til nytt år
 • Hva kan vi gjøre løpende gjennom året?
 • Kontroll av offentlige satser og feriepenger
 • Ekstrakjøringer
  • Innrapportering av naturalytelser
 • Avstemmingrapporter
 • A-melding personoppsummering
 • Årsavslutning/overføring til nytt år
 • A-melding korreksjoner
Skattekort 2021
 • Forespørre skattekort
 • Importere skattekortopplysninger
 • Kildeskatt på lønn - Hva er viktig å passe på?
Nyttige tips i Huldt & Lillevik Lønn
 • Rapportering av OTP
 • Rapportering av utleggstrekk i a-meldingen
 • Ny forretningsregel 287 - Inntekt kan ikke i løpet av en måned være negativ
 • Fravær - Permitteringer og permisjon
 • Andre aktuelle temaer

Vi tar forbehold om endringer i agenda

Agenda dag 2
Visma Lønn

Nyheter og forbedringer i versjon 15.00 / 15.10 / patch
 • Oppgraderinger i ditt lønnssystem
Naturalytelser - har du innberettet riktig fordel i år?
 • Korrigering skatt - nye regler
 • Firmabil / yrkesbil - kontroll og korrigering
 • Diett / bilgodtgjørelse - kontroll og korrigering
 • Elektronisk kommunikasjon - kontroll og korrigering
 • Forsikringer - kontroll og korrigering
 • Gaver til ansatte - kontroll og korrigering
 • Personalrabatter
 • Tips
 • Overtidsmat
 • Rentefordel - kontroll og korrigering
 • Avtalefestet pensjon og obligatorisk tjenestepensjon
 • Hvordan velger jeg riktig A-meldingsnr?
 • Korrigering av A-meldingsnummer (inntektskombinasjon)
 • Erstatningsmelding og nullstill A-melding
 • Send korreksjon A-melding
Halv skatt i november / desember
 
Lønnskjøring uten skatt
 
Avstemming Altinn - lønn - regnskap
 • Avstemming mot Altinn
 • Lønnsticker
 • Avstemme arbeidsgiveravgift
 • Avstemming mot regnskap
 • Redusert arbeidsgiveravgift - avstemming - tips
Forberede årsavslutning og opprettelse av nytt år
 • Frister
 • Terminoppgjør skattetrekk og arbeidsgiveravgift
 • Lønnsoppgave - sammenstilling av opplysninger
 • Overføre feriedager
 • Opprette nytt år
 • Skattekortimport
Jobb smartere med Visma Lønn
 

Vi tar forbehold om endringer i agenda

Agenda dag 2
Visma.net Payroll

Lønnsarter - Bruk, kontroll og korrigering
 • Firmabil
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Naturalytelser for permitterte
Arbeidsforhold - Praktiske rutiner og inntektsmelding
 • Arbeidstidsavtale
 • Ferieavtale
  • Trekk i lønn for ferie
  • Overføring av feriesaldo
 • Lønn november/desember - Halv skatt
 • Opphør av arbeidsforhold
  • Sluttoppgjør feriepenger
  • Avslutning av arbeidsforhold tilbake i tid
  • Sluttede ansatte som begynner igjen
 • Nytt med OTP fra 2021
  • Innstillinger på lønnsarter
  • A-melding opp mot OTP
  • Org.nr fra pensjonstilbyder
 • Innrapportering av permittering og permisjoner
Inntektsmelding
 • Digital inntektsmelding
  • Hvordan få generert inntektsmeldingen?
  • Hva er viktig å passe på?
Årsavslutning - Avstemming og overføring til nytt år
 • Hva kan vi gjøre løpende gjennom året?
 • Ekstrakjøringer
 • Avstemmingrapporter
 • A-melding personoppsummering
 • Årsavslutning/overføring til nytt år
 • A-melding korreksjoner
Nyheter i Payroll
 • Generelle innstillinger
  • Finansskatt
  • Skattefri organisasjon
  • Skatt fra første krone
 • Masseoppdatering
  • Masseregistrering av faste transaksjoner
  • Masseregistrering av variable transaksjoner
  • Masseregistrering av oppstartsverdier
App’er til Payroll
 • Visma Mananger
  • Info om de ansatte
 • Visma Employee
  • Kamera i Employee-appen
  • Innlogging - Visma Connect

Vi tar forbehold om endringer i agenda

Agenda dag 2
Systemspesifik fagdag

Agenda for dag 2 tilpasses etter ditt lønnssystem. Alternativt kan du kun melde deg på dag 1 i form av "Regeloppdatering 2020"

icon_vismalonn.jpg

Visma Lønn

Huldt & Lillevik

Huldt & Lillevik Lønn

Visma.net Payroll

Visma.net Payroll

 

Datoer for Visma Lønn

Trykk på ønsket dato for å melde deg på Lønnsforum Høst 2020. Alle kursene holdes online

November 2020
Ma.
Ti.
On.
To.
Fr.
Lø.
Sø.
26
27
28
29
30
31
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
19
20
21
22
23
24
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Desember 2020
Ma.
Ti.
On.
To.
Fr.
Lø.
Sø.
30
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Datoer for Huldt & Lillevik Lønn

Trykk på ønsket dato for å melde deg på Lønnsforum Høst 2020. Alle kursene holdes online

November 2020
Ma.
Ti.
On.
To.
Fr.
Lø.
Sø.
26
27
28
29
30
31
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
19
20
21
22
23
24
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Desember 2020
Ma.
Ti.
On.
To.
Fr.
Lø.
Sø.
30
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Datoer for Visma.net Payroll

Trykk på ønsket dato for å melde deg på Lønnsforum Høst 2020. Alle kursene holdes online.

November 2020
Ma.
Ti.
On.
To.
Fr.
Lø.
Sø.
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Desember 2020
Ma.
Ti.
On.
To.
Fr.
Lø.
Sø.
30
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Datoer for Regeloppdatering 2020

Trykk på ønsket dato for å melde deg på Lønnsforum Høst 2020. Alle kursene holdes online

November 2020
Ma.
Ti.
On.
To.
Fr.
Lø.
Sø.
26
27
28
29
30
31
1
2
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Desember 2020
Ma.
Ti.
On.
To.
Fr.
Lø.
Sø.
30
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

På Lønnsforum høst vil du møte noen av disse dyktige foredragsholderne:

 • Vanja Ramsrud
 • Monica
 • Sven Ivar
 • Ivar
 • Åse
 • Morten
 • Runar
Vanja Ramsrud
Vanja er advokatfullmektig med spesialområder innen arbeids- og trygderett. Hun har tidligere arbeidet som rådgiver i NAV og har særlig kompetanse innen foreldre- og sykepenger, samt pensjon. Vanja er dyktig og har god forståelse for de praktiske problemstillingene som oppstår på en arbeidsplass og evner å knytte dette sammen med regelverket på en enkel måte.
Monica Bremtun-Olaussen
Monica er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver og foredragsholder og har vært ansatt i Visma siden 2008. Monica sine spesialområder er arbeidsrett, trygderett og ferieloven. Monica er en engasjerende foredragsholder og formidler regelverket på en enkel og lettfattelig måte.
Sven Ivar Lønneid
Sven Ivar er en av Norges fremste eksperter på lovverket innen lønns- og personalområdet. Han er en ettertraktet foredragsholder med lang erfaring og evne til å formidle lover og regler på en måte alle forstår. Med smittende humør får du fagkunnskap og oppdateringer på plass.
Ivar Grøndahl
Ivar er en erfaren foredragsholder med lang fartstid innen lønn og personal. Han arbeider med bistand for juridisk avdeling, og holder kurs innen fagområdene lønn/skatt og personal. Ivar er en engasjerende og dyktig foredragsholder som med sin lange erfaring med Huldt & Lillevik produktene og regelverket formidler et komplisert stoff på en enkel og lett forståelig måte.
Åse Andreassen
Åse har jobbet som lønnskonsulent på Huldt & Lillevik Lønn siden 2004. I tillegg til å supportere kunder via telefon og web, har Åse vært foredragsholder på mange typer Huldt & Lillevik kurs. Åse har tidligere arbeidet som systemadministrator i Avinor, på plattformen Oracle Financial, Oracle HR og Oracle e-suite.
Morten Karlsen
Morten har jobbet som kursleder og supportkonsulent på Visma Lønn og Visma.net tjenestene siden 1997. Morten har inngående kjennskap til Visma Lønn da han har supportert produktet siden starten.
Runar Guldbrandsen
Runar har jobbet med lønnssystemer siden 2006 og har jobbet med Visma.net Payroll siden det ble lansert på våren 2017. Han jobber på konsulentavdelingen i Visma Software AS og har holdt mange ulike kurs inne Payroll de siste årene. Runar har god kompetanse innen systemet og formidler kunnskapen sin på en lett forståelig måte for kundene.

Praktisk informasjon

Du kan delta begge dager for å få den optimale kombinasjonen av regelverk og lønnssystem, eller du kan velge å delta en av dagene.
Kursene er rene visningskurs og deltaker har ikke behov for egen PC.

Timer til godkjenningsordningen

Regnskapsfører:

Dag 1: 3,5 timer Skatterett/avgiftsrett og 3,5 timer Rettslære.

Dag 2: 7 timer Annet

Revisor:

Dag 1: 3,5 timer Skatterett og 3,5 timer Annet.

Dag 2: 7 timer Annet

Timer til godkjenningsordningen

Regnskapsfører:

Dag 1: 3,5 timer Skatterett/avgiftsrett og 3,5 timer Rettslære.

Dag 2: 7 timer Annet

Revisor:

Dag 1: 3,5 timer Skatterett og 3,5 timer Annet.

Dag 2: 7 timer Annet

Timer til godkjenningsordningen

Regnskapsfører:

Dag 1: 3,5 timer Skatterett/avgiftsrett og 3,5 timer Rettslære.

Dag 2: 7 timer Annet

Revisor:

Dag 1: 3,5 timer Skatterett og 3,5 timer Annet.

Dag 2: 7 timer Annet

Timer til godkjenningsordningen

Regnskapsfører:

3,5 timer Skatterett/avgiftsrett og 3,5 timer Rettslære.

Revisor:

3,5 timer Skatterett og 3,5 timer Annet.

Priser

Pris for 1 dag

4400,-

Pris for begge dagene

7800,-

Priser

Pris for 1 dag

4400,-

Pris for begge dagene

7800,-

Priser

Pris for 1 dag

4400,-

Pris for begge dagene

7800,-

Priser

Pris for kun dag 1

4400,-