fagsystem - team samarbeider med skyløsninger

Fagsystem

Elektroniske fagsystemer for saksbehandling, styring og samhandling i kommuner og offentlig sektor.

Fagsystemer designet og bygget etter deres behov

Med et gode fagsystemer, får ansatte i kommunen støtte til saksbehandling, styring, samhandling og andre oppgaver som utføres i kommunal sektor. Et fagsystem spesialutviklet for registrering og behandling av data knyttet til hele, eller deler av en virksomhets oppgave. Mange er også ment å brukes på tvers av virksomheter og faggrenser, for å sikre god samhandling blant ulike faggrupper i kommunen.

Fagsystemer er elektroniske systemer som ivaretar funksjoner innen ett eller flere fagfelt. Eksempelvis dersom du jobber i skolen kan du bruke fagsystemet Visma Flyt Skole. Løsningen digitaliserer en rekke prosesser knyttet til læreres og elevers skolehverdag, og bidrar til et bedre samarbeid mellom skole og hjem. Eller dersom du jobber innen barnevernet, kan du benytte deg av Visma Flyt Barnevern.  Dette er et fagsystem som gir god støtte til å utføre, og holde oversikt over oppgaver på en effektiv og brukervennlig måte.

Visma har lange tradisjoner med å levere administrative løsninger, fagsystemer, til kommunal sektor. Vi skal fortsette å være en pådriver for innovasjon og en ledende samarbeidspartner. Sammen leverer vi løsninger som gir innbyggere, saksbehandlere og ledere i kommunene støtte til innbyggerdialog, saksbehandling, samhandling og rapportering.

Du kan lese mer om fagsystemene ved å trykke deg inn på de ulike områdene under. 

Anbefalte artikler

Under ser du et utvalg av anbefalte bloggartikler vi håper du vil like. God lesing!

Hva bestemmer hvilken fagkarakter du får som elev?

Hver vår får tusenvis av videregående elever både standpunkt- og eksamenskarakterer, og mange venter spent på resultatet før de eventuelt skal søke høyere utdanning. For å hjelpe deg som elev å forstå hva som danner grunnlaget for disse karakterene, har vi samlet informasjon og svar på ofte stilte spørsmål nedenfor.

Bli tryggere i jobben

Ansatt i helse- og omsorgstjenesten? Få grunnleggende innføring i juss!

Juridisk kompetanse er en forutsetning for å gi pasienter og brukere som trenger det, nødvendig og forsvarlig hjelp til rett tid. Kunnskap om juss er slik vi ser det, viktigere enn noen gang. Hvordan kan du som jobber i helse- og omsorgstjenesten effektivt øke din kompetanse?

Barn skal ha det trygt i barnehagen

Hva er barnehagemyndighetens og barnehageeiers rolle?

Alle kommuner har rollen som lokal barnehagemyndighet for både egne barnehager og private aktører. Når kommunen driver egne barnehager, har kommunen også rollen som barnehageeier for disse barnehagene.