fagsystem - team samarbeider med skyløsninger

Fagsystem

Elektroniske fagsystemer for saksbehandling, styring, samhandling og andre oppgaver i kommunen.

Fagsystemer designet og bygget etter deres behov

Med et gode fagsystemer, får ansatte i kommunen støtte til saksbehandling, styring, samhandling og andre oppgaver som utføres i kommunal sektor. Et fagsystem spesialutviklet for registrering og behandling av data knyttet til hele, eller deler av en virksomhets oppgave. Mange er også ment å brukes på tvers av virksomheter og faggrenser, for å sikre god samhandling blant ulike faggrupper i kommunen.

Fagsystemer er elektroniske systemer som ivaretar funksjoner innen ett eller flere fagfelt. Eksempelvis dersom du jobber i skolen kan du bruke fagsystemet Visma Flyt Skole. Løsningen digitaliserer en rekke prosesser knyttet til læreres og elevers skolehverdag, og bidrar til et bedre samarbeid mellom skole og hjem. Eller dersom du jobber innen barnevernet, kan du benytte deg av Visma Flyt Barnevern.  Dette er et fagsystem som gir god støtte til å utføre, og holde oversikt over oppgaver på en effektiv og brukervennlig måte.

Visma har lange tradisjoner med å levere administrative løsninger, fagsystemer, til kommunal sektor. Vi skal fortsette å være en pådriver for innovasjon og en ledende samarbeidspartner. Sammen leverer vi løsninger som gir innbyggere, saksbehandlere og ledere i kommunene støtte til innbyggerdialog, saksbehandling, samhandling og rapportering.

Du kan lese mer om fagsystemene ved å trykke deg inn på de ulike områdene under. 

Anbefalte artikler

Under ser du et utvalg av anbefalte bloggartikler vi håper du vil like. God lesing!

Offentlig sektor - Mulighetenes marked

Offentlig sektor – mulighetenes marked

Hvordan organisere et tilbud? - Analyse, dialog og tilbudsprosess. Som leverandør står du overfor mange utfordringer i tilbudsarbeidet og det er mye å jobbe med.