Et team sitter sammen rundt et bord og  jobber med saksbehandling i digitale fagsystemer.

Fagsystem

Elektroniske fagsystemer for saksbehandling, styring og samhandling i kommuner og offentlig sektor.

Fagsystemer designet og bygget etter deres behov

Med et gode fagsystemer, får ansatte i kommunen støtte til saksbehandling, styring, samhandling og andre oppgaver som utføres i kommunal sektor. Et fagsystem spesialutviklet for registrering og behandling av data knyttet til hele, eller deler av en virksomhets oppgave. Mange er også ment å brukes på tvers av virksomheter og faggrenser, for å sikre god samhandling blant ulike faggrupper i kommunen.

Fagsystemer er elektroniske systemer som ivaretar funksjoner innen ett eller flere fagfelt. Eksempelvis dersom du jobber i skolen kan du bruke fagsystemet Visma Flyt Skole. Løsningen digitaliserer en rekke prosesser knyttet til læreres og elevers skolehverdag, og bidrar til et bedre samarbeid mellom skole og hjem. Eller dersom du jobber innen barnevernet, kan du benytte deg av Visma Flyt Barnevern.  Dette er et fagsystem som gir god støtte til å utføre, og holde oversikt over oppgaver på en effektiv og brukervennlig måte.

Visma har lange tradisjoner med å levere administrative løsninger, fagsystemer, til kommunal sektor. Vi skal fortsette å være en pådriver for innovasjon og en ledende samarbeidspartner. Sammen leverer vi løsninger som gir innbyggere, saksbehandlere og ledere i kommunene støtte til innbyggerdialog, saksbehandling, samhandling og rapportering.

Du kan lese mer om fagsystemene ved å trykke deg inn på de ulike områdene under. 

Anbefalte artikler

Under ser du et utvalg av anbefalte bloggartikler vi håper du vil like. God lesing!

Interoperabilitetscharteret – hundre løsninger og et utall utfordringer

E-helsesektoren har lidd under manglende standardisering. Dette har ført til individuelle, skreddersydde løsninger, løsninger som verken snakker sammen eller kan gjenbrukes av andre. Det blir dermed krevende å samarbeide sømløst.  Mangel på kompatibilitet er et annet problem. Dersom API’ene (application programming interface=kode brukt til utveksling av data) ikke er åpne, er de vanskelig å integrere […]

Forebyggende arbeid – med vekt på forebyggende barnevern

Paradokset med forebyggende arbeid er at jo mer effektivt det er, desto mindre synlig er resultatet. Forebygging er også økonomisk lønnsomt. Det er billigere å hindre en negativ utvikling enn å snu den når den allerede er et faktum. Forebyggende barnevern handler blant annet om tidlig innsats, vektlegging av god kompetanse og samarbeid på tvers av fagansvar.

Oppvekstreformen – til barnets beste

Bakgrunnen for barnevernsreformen, som også omtales som en oppvekstreform, har vært et behov for å løse utfordringer knyttet til samarbeidet mellom stat og kommune. Tanken er at staten skal støtte opp under kommunenes arbeid. En nasjonal koordineringsgruppe ledet av Bufdir skal sørge for at reformen blir gjennomført på en god måte lokalt. Reformen understøttes også av annet regelverk.