fagsystem - team samarbeider med skyløsninger

Fagsystem

Elektroniske systemer for saksbehandling, styring, samhandling og andre oppgaver i kommunen.

Fagsystemer designet og bygget etter deres behov

Fagsystemer gir ansatte i kommunen støtte til saksbehandling, styring, samhandling og andre oppgaver som utføres i kommunal sektor. Et fagsystem fra Visma er spesialutviklet for registrering og behandling av data knyttet til hele eller deler av en virksomhets oppgave. Mange er også ment å brukes på tvers av virksomheter og faggrenser for å sikre god samhandling blant ulike faggrupper i kommunen.

Fagsystemer er elektroniske systemer som ivaretar funksjoner innen ett eller flere fagfelt. Eksempelvis dersom du jobber i skolen kan du bruke fagsystemet Visma Flyt Skole. Løsningen digitaliserer en rekke prosesser knyttet til læreres og elevers skolehverdag, og bidrar til et bedre samarbeid mellom skole og hjem. Eller dersom du jobber innen barnevernet kan du benytte deg av Visma Flyt Barnevern, et fagsystem som gir god støtte til å utføre og holde oversikt over oppgaver på en effektiv og brukervennlig måte.

Visma har lange tradisjoner med å levere administrative løsninger, fagsystemer, til kommunal sektor, og vi skal fortsette å være en pådriver for innovasjon og en ledende samarbeidspartner. Sammen leverer vi løsninger som gir innbyggere, saksbehandlere og ledere i kommunene støtte til innbyggerdialog, saksbehandling, samhandling og rapportering.

Du kan lese mer om hvert av fagsystemene ved å trykke deg inn på de ulike sidene under. 

Anbefalte artikler

Under ser du et utvalg av anbefalte bloggartikler vi håper du vil like. God lesing!