Et team sitter sammen rundt et bord og  jobber med saksbehandling i digitale fagsystemer.

Fagsystem

Elektroniske fagsystemer for saksbehandling, styring og samhandling i kommuner og offentlig sektor.

Fagsystemer designet og bygget etter deres behov

Med et gode fagsystemer, får ansatte i kommunen støtte til saksbehandling, styring, samhandling og andre oppgaver som utføres i kommunal sektor. Et fagsystem spesialutviklet for registrering og behandling av data knyttet til hele, eller deler av en virksomhets oppgave. Mange er også ment å brukes på tvers av virksomheter og faggrenser, for å sikre god samhandling blant ulike faggrupper i kommunen.

Fagsystemer er elektroniske systemer som ivaretar funksjoner innen ett eller flere fagfelt. Eksempelvis dersom du jobber i skolen kan du bruke fagsystemet Visma Flyt Skole. Løsningen digitaliserer en rekke prosesser knyttet til læreres og elevers skolehverdag, og bidrar til et bedre samarbeid mellom skole og hjem. Eller dersom du jobber innen barnevernet, kan du benytte deg av Visma Flyt Barnevern.  Dette er et fagsystem som gir god støtte til å utføre, og holde oversikt over oppgaver på en effektiv og brukervennlig måte.

Visma har lange tradisjoner med å levere administrative løsninger, fagsystemer, til kommunal sektor. Vi skal fortsette å være en pådriver for innovasjon og en ledende samarbeidspartner. Sammen leverer vi løsninger som gir innbyggere, saksbehandlere og ledere i kommunene støtte til innbyggerdialog, saksbehandling, samhandling og rapportering.

Du kan lese mer om fagsystemene ved å trykke deg inn på de ulike områdene under. 

Anbefalte artikler

Under ser du et utvalg av anbefalte bloggartikler vi håper du vil like. God lesing!

Default

Helseteknologiordningen – et løft for innovasjon?

Antall mennesker i aldersgruppen 67-79 er spådd å øke med 36 % innen 2040, og i enkelte kommuner vil antallet pensjonister bli høyere enn antallet yrkesaktive. Hvordan skal vi ivareta behovene til så mange mennesker innen helse og velferd? Svaret ligger ifølge regjeringen i økt satsing på helseteknologi. Gjennom Helseteknologiordningen skal kommunene få støtte til digital utvikling innen helse og omsorg.

Lillestrøm kommune vil begeistre innbyggerne

Vi reiste til Lillestrøm kommune og møtte Torbjørn Pedersen, direktør for digitalisering i Lillestrøm kommune. Der lærte vi mer om hvordan Lillestrøm jobber for å endre den tradisjonelle tilnærmingen til offentlig tjenesteyting.

barnehageopptak

Bryter kommunen vedtektene i barnehageopptaket?

Våren 2023 gjennomførte Visma en omfattende test av Optimert barnehageopptak sammen med ni norske kommuner. Funn fra undersøkelsene viser at flere kommuner ikke lykkes med å følge egne vedtekter. Kompleksiteten i opptaket kan føre til at barn blir urettferdig behandlet og ikke får den plassen de har krav på, til tross for kommunens beste intensjoner. Kunstig intelligens viser seg som skapt til å håndtere denne utfordringen