Skolebevis og QR-kode i mobilappen

Skoleåret 2021/2022, lanserte Visma et skolebevis i mobilappen tilknyttet Visma InSchool. Skolebeviset fungerer som gyldig elev- og studentbevis, og kan dermed brukes av elever og studenter til legitimering i forbindelse med ulike rabatter og lignende. I tillegg, har skolene mulighet til å få lagt inn en strekkode eller QR-kode i skolebeviset slik at appen kan brukes som bibliotekkort og til å ordne utskrifter ved skolen.

Bardufoss videregående skole i Troms og Finnmark er en av skolene som har tatt i bruk skolebeviset med QR-kode, og vi har tatt en kjapp prat med dem for å høre mer om deres erfaringer og hvordan dette fungerer for dem i hverdagen.

Daglig bruk av mobilappen

Oddbjørn Utby, systemansvarlig ved Bardufoss videregående skole, forteller at mobilappen brukes mye ved skolen.

- Så og si alle elevene ved skolen har lastet ned og tatt i bruk mobilappen, så den er hyppig brukt, innleder Utby. Det er jo telefonen elevene bruker aller mest, og det virker som om de bruker appen mye til å for eksempel sjekke timeplanen sin.  De kan sjekke fraværet sitt i appen óg, men jeg er usikker på hvor mye de bruker fraværsoversikten der nå.

I tillegg til at elevene sjekker timeplanen sin, har de nå fått tilgang til skolebeviset i mobilappen.

- I forbindelse med skolebeviset, organiserte vi fotografering ved skolen, og de aller fleste elevene har nå fått tatt bilde, og da har de mulighet til å bruke skolebeviset i appen også, sier han.

Illustrasjonsfoto: Skolebevis i Visma InSchools mobilapp

Om skolebeviset

Tidligere hadde vi sånne plastkort med RFID som skolebevis, og det var disse kortene elevene bruke til pålogging på kopimaskin med barcode. Bruken av skolebevis i mobilapp er jo ikke egentlig noe annerledes, men det er mye enklere for elevene når de alltid har det tilgjengelig på telefonen. De mister jo heller ikke telefonen sin, mens et plastkort fort kan forsvinne.

Oddbjørn Utby

Systemansvarlig ved Bardufoss videregående skole

Utby nevner videre at de ved Bardufoss videregående skole bruker skolebeviset blant annet i forbindelse med utlån av bøker.

- Nå bruker elevene skolebeviset og QR-koden mye til biblioteket ved starten av skoleåret. Da tar elevene bare med seg mobilen og skanner koden for å hente ut bøker, så slipper de å skrive navn og annen informasjon manuelt. Vi har også en “selvutlånsmaskin” på bilbioteket, og der bruker de også QR-koden. På den måten, trenger jo heller ikke bibliotekaren å være til stede, så det er en veldig fleksibel og grei løsning, sier han.

Som en tilpasning for å få brukt skolebeviset mest mulig, har Visma lagt til en unik tallinje i elevenes skolebevis.

- I tillegg til QR-koden, er det en egen tallinje i skolebeviset som viser elevens VIS-ID (unik ID fra Visma InSchool), og det er denne tallinjen som brukes til kopimaskinene hos oss. Det finnes ikke avleser for QR-kode på maskinene, så da er det veldig greit å ha denne tallinjen i tillegg til QR-kode på skolebeviset, forteller Utby.

Er du interessert i vårt skolebevis?

Logg deg inn i Visma Shop med Feide, og bruk priskalkulatoren til å finne en estimert pris for din fylkeskommune eller din skole.