Digitale workshops

For å få innsikt i hvordan elever å bruke Visma InSchool, ble det blant annet gjennomført en større brukerundersøkelse samt flere digitale workshops.

I hver digitale workshop møttes en UX researcher fra Visma InSchool og en håndfull elever fra videregående skoler i Viken, Innlandet og Rogaland. Elevene løste ulike oppgaver relatert til utformingen av deres grensesnitt, og kom med forslag til hvordan ulike sider i Visma InSchool kan se ut og organiseres. I tillegg, bistod Elevorganisasjonen med å få distribuert et spørreskjema som alle elever kunne svare på.

Sondre Undheim Lokøy og Jade Carolina Hauan var blant elevene som bidro fra Elevorganisasjonen. Sondre var på daværende tidspunkt fylkesleder for Elevorganisasjonen i Rogaland, og sier det er spennende å være involvert i arbeidet med Visma InSchool.

– Siden starten av 2020 har vi vært inkludert i utviklingen av Visma InSchool, for å representere elevens stemme inn i utviklingen av systemet. Vi har blitt presentert ulike sider og deler av systemet, og fått komme med en tilbakemelding på våre tanker fra elevenes perspektiv, sier Sondre.

Elevmassen er den største brukergruppen

Til tross for at Visma InSchool er et skoleadministrativt system er elevmassen systemets desidert største brukergruppe, og bidrag fra elever via Elevorganisasjonen er derfor svært verdifullt for Visma og Vigo IKS. 

– Det er tross alt vi elever som er daglige brukere av systemet, og da skal det være brukervennlig for oss. Vi håper Visma ser på hva vi i Elevorganisasjonen og elever har foreslått gjennom workshopen og gjennom møtene, og bruker våre ønsker og tanker videre i utviklingen av Visma InSchool. At det har vært så stort fokus på inkludering av elever er utrolig bra, sier Sondre.

Jade, daværende politisk nestleder i Elevorganisasjonen i Innlandet, er også positiv til samarbeidet.

Det er utrolig viktig at elever får ta del i ting som er relevant for dem. At jeg får lov til å ta del i denne prosessen fra start til slutt og får se tankegangen bak det har vært flott.

Jade Carolina Hauan

Verdifulle data

Elever som bruker smarttelefon.

Etter god deltakelse fra elevene og nesten 2.500 svar på spørreundersøkelsen, sitter vi i Visma igjen med masse verdifull data. Tilbakemeldingene er så langt brukt til å lage nye forslag til blant annet design og navigasjon for elevene, og vi gleder oss til å høre hva elevene synes om forslagene.

Tusen takk til Elevorganisasjonen for et godt samarbeid så langt!

Bli med i vår digitale referansegruppe

Ønsker du å være involvert i arbeid med brukergrensesnittet i Visma InSchool? Da er vår digitale referansegruppe noe for deg!

Les mer om og registrer deg til referansegruppa