Som arbeidsgiver er det din jobb å sikre at forholdene på arbeidsplassen er gode, og at bestemmelsene om arbeidstid overholdes. Arbeidsmiljøloven er både stor og komplisert, og det er derfor ikke alltid like lett å vite hva som gjelder når.

Er du usikker på arbeidstidsbestemmelsene og hva som gjelder for din bedrift? Sett av 30 minutter og la Mette ta deg gjennom disse sentrale punktene:

  • Hva betyr egentlig begrepene som brukes i arbeidsmiljøloven?
  • Hvordan skal du som arbeidsgiver kunne holde rede på hvilke regler som gjelder når?
  • Hva er forskjellen på overtid etter arbeidsmiljøloven og overtid etter tariffavtale? Og hvordan kan du sikre at ansattes rettigheter ivaretas i forhold til begge disse bestemmelsene i din bedrift?
  • Kan fleksitid brukes for å omgå AML bestemmelsene om overtidsarbeid?

Få tilgang til webinaret

Fyll ut skjemaet for å få tilgang til webinaret.