Vår forretningsidé

Vi er effektivitetsekspertene

Visma er et selskap med mange fasetter. Vi jobber med virksomheter i alle størrelser og de fleste bransjer, både i offentlig og privat sektor. Men én ting ligger til grunn for alt vi gjør: Å øke våre kunders effektivitet. Derfor liker vi å omtale oss selv som effektivitetseksperter. 

Økt effektivitet handler ikke om å jobbe på samme måte som i dag, bare enda fortere og med enda høyere skuldre. Heldigvis ikke. Løsningen er å jobbe på en ny og smartere måte.

Det handler om å bruke programvare og IT-løsninger til å erstatte enkle og repetitive manuelle oppgaver.

Det handler om å få ulike systemer til å snakke sammen slik at man bare trenger å utføre oppgaver én gang ett sted.

Det handler om brukervennlige løsninger som lar folk løse oppgavene raskere og enklere enn før. På nett og mobil. Uansett når og hvor de måtte ønske å løse dem.

Det handler om å bruke teknologi til å samarbeide bedre.

Det handler om å legge til rette for selvbetjening for å redusere administrasjon og byråkrati.

Og det handler om å overlate regnskapsføring og lønnsadministrasjon til spesialister for å kunne konsentrere seg om kjernevirksomheten sin.

Visma og den nordiske modellen

«Skapt for norske forhold» er slagordet til malingsprodusenten Drygolin. Det samme kan sies om våre produkter.
Norge er regnet som et av de beste landene å bo i. I tillegg er vi, ifølge Forbes (2014) det 7. beste landet i verden for forretningsvirksomhet (med Danmark og Sverige på henholdsvis 1. og 5. plass). Årsakene er mange.

  • Vi er et kunnskapssamfunn.
  • Vi er helt i front når det gjelder produktivitet i arbeidstiden. 
  • Og vi har gode velferdsordninger som demper risikoen ved å starte egen virksomhet.

På den annen side er Norge et høykostsamfunn. Skatter og avgifter er høye, myndighetskravene er mange og arbeidskraften dyr.

Så hvordan skal norske bedrifter lykkes når konkurrentene sitter i land med lave kostnader, men høy utdannelse? Det er utfordringen norske bedrifter står overfor i dag og de kommende årene.

Nøkkelen er å øke produktiviteten gjennom å jobbe på en ny og mer effektiv måte. Det høres opplagt ut, men virkeligheten er at de fleste norske bedrifter fortsatt jobber i gammeldagse og tungrodde systemer og følger utdaterte rutiner.

Ved å overlate oppgaver til programvare, eller ved å outsource dem, kan man bruke den dyre, fagkyndige og høyt utdannede arbeidskraften til å løse de vanskelige oppgavene – de som bedriften skal løse bedre enn noen andre.

Ta en kikk på hvordan våre løsninger for regnskap, lønn og HR, salg, innkjøp og butikkdata kan gjøre din bedrift mer effektiv og lønnsom.

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.