Forretningsidé Visma

Vår forretningsidé

Visma og den nordiske modellen

«Skapt for norske forhold» er slagordet til malingsprodusenten Drygolin. Det samme kan sies om våre produkter. Norge er regnet som et av de beste landene å bo i. I tillegg er vi, ifølge Forbes (2014) det 7. beste landet i verden for forretningsvirksomhet (med Danmark og Sverige på henholdsvis 1. og 5. plass). Årsakene er mange.

  • Vi er et kunnskapssamfunn.
  • Vi er helt i front når det gjelder produktivitet i arbeidstiden. 
  • Og vi har gode velferdsordninger som demper risikoen ved å starte egen virksomhet.

På den annen side er Norge et høykostsamfunn. Skatter og avgifter er høye, myndighetskravene er mange og arbeidskraften dyr.

Så hvordan skal norske bedrifter lykkes når konkurrentene sitter i land med lave kostnader, men høy utdannelse? Det er utfordringen norske bedrifter står overfor i dag og de kommende årene.

Nøkkelen er å øke produktiviteten gjennom å jobbe på en ny og mer effektiv måte. Det høres opplagt ut, men virkeligheten er at de fleste norske bedrifter fortsatt jobber i gammeldagse og tungrodde systemer og følger utdaterte rutiner.

Ved å overlate oppgaver til programvare, kan man bruke den dyre, fagkyndige og høyt utdannede arbeidskraften til å løse de vanskelige oppgavene – de som bedriften skal løse bedre enn noen andre.