22 Mar 2024
Financials

Visma publiserer årsrapport og bærekraftsrapport for 2023

Rekordhøye inntekter, sterk kundevekst og fortsatt geografisk ekspansjon.

Visma oppnådde rekordhøye inntekter på 2,4 milliarder euro i 2023, en vekst på 16 prosent i forhold til 2022. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på 705 millioner euro, opp 20 prosent sammenlignet med året før. Konsernet betjente mer enn 1,7 millioner kunder i Europa og Latin-Amerika ved utgangen av fjoråret, en økning på mer enn 300,000 sammenlignet med 2022.

Se høydepunktene og last ned årsrapporten her.

“Visma leverte sterke resultater og videre ekspansjon i 2023, til tross for økende global usikkerhet knyttet til både militære konflikter og lavere økonomisk vekst. Dette reflekterer i stor grad at våre løsninger trengs både i gode og dårlige tider. Vi leverer virksomhetskritisk programvare til privat og offentlig sektor, og støtter vitale funksjoner som muliggjør et velfungerende og fremgangsrikt samfunn”, sier Merete Hverven, konsernsjef i Visma.

Inntekter fra abonnementsbasert SaaS (Software as a Service) sto for 72 prosent av Vismas totale inntekter i 2023, sammenlignet med 68 prosent i 2022.

"Mer enn 86 prosent av Vismas inntekter kommer nå fra moderne, skybaserte produkter og tjenester, noe som understreker konkurransefortrinnet vi har skapt ved å satse tidlig på skyteknologi", sier Hverven.

Vismas sterke utvikling ble anerkjent i slutten av desember 2023, med en aksjetransaksjon som verdsatte selskapet til 19 milliarder euro.

Nye horisonter

I tillegg til rekordhøy organisk salgsvekst, var oppkjøp igjen en viktig vekstdriver for Visma i 2023, med totalt 32 gjennomførte transaksjoner.

Enkelte oppkjøp styrket konsernets posisjon i eksisterende markeder, som Silverfin i Belgia, en ledende leverandør av programvare til regnskapsbransjen. Andre oppkjøp markerte Vismas første inntreden i nye land, som Moloni i Portugal og Payday på Island.

"Vi har nå utvidet programvarevirksomheten vår til 31 land, og forventer å plante enda flere Visma-flagg i årene som kommer. Gjennom konstant deling av kunnskap og beste praksis mellom mer enn 180 Visma-selskaper, sørger vi for å utnytte vår unike posisjon som det største nettverket for SaaS-gründere i Europa", sier Hverven.

Visma investerte totalt 495 millioner euro i produktutvikling i 2023, tilsvarende 21 prosent av konsernets totale inntekter. Et sentralt mål i dette arbeidet er å forenkle og automatisere kritiske forretningsprosesser, og her spiller kunstig intelligens (KI) en stadig viktigere rolle for å skape merverdi for kundene.

Det pågår for tiden nærmere 200 KI-initiativer i konsernet. Flere av dem har allerede resultert i nye produkter og funksjoner, og gjør at både Visma og våre kunder kan jobbe smartere og mer effektivt.

Nye perspektiver

I dag lanserer Visma også sin bærekraftsrapport for 2023, som beskriver konsernets innsats på dette viktige området.

Se høydepunktene og last ned bærekraftsrapporten her.

I 2023 oppdaterte Visma sin bærekraftspolicy med etablerte mål for alle vesentlige temaer, inkludert klimamål som er på linje med 1,5 gradersmålet. Dette innebærer en halvering av selskapets Scope 1- og markedsbaserte Scope 2-utslipp innen 2030, og et mål om å nå netto null innen 2040. 

Medarbeiderengasjementet i Visma holdt seg høyt også i 2023, med målinger som plasserer selskapet helt i toppsjiktet innen teknologibransjen.

“Vismas visjon er å forme samfunnets fremtid gjennom teknologi, og bærekraft er en integrert del av hvordan vi opererer på tvers av alle våre markeder. Vi vil fortsette å investere i våre medarbeidere og fremme en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Samtidig ønsker vi å være en pådriver for å støtte mer bærekraftig praksis gjennom hele verdikjeden for programvare”, sier Hverven.

Nøkkeltall for 2023:

Tall i millioner euro 2023 2022 Endring
Inntekter 2 392 2 056 +16 %
EBITDA 705 587 +20 %
Justert nettoresultat 391 330 +18 %

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Lage Bøhren, kommunikasjonsdirektør i Visma, +47 921 57 801

[email protected]

Om Visma

Visma er en ledende leverandør av skybasert, virksomhetskritisk programvare, med omsetning på 2,4 milliarder euro i 2022, mer enn 15,000 ansatte og 1.7 millioner kunder i Europa og Latin-Amerika. Ved å forenkle og automatisere prosesser for bedrifter og organisasjoner av alle størrelser, bidrar vi til å skape et mer effektivt og fremgangsrikt samfunn. Les mer om oss på visma.no.

Lage Bøhren

Nasjonal pressekontakt for Visma Norge.