Koser seg i ferien med en kaffe

Feriepenger

Vi har laget en kalkulator som beregner hvor mye du får i feriepenger


Hvor mye får jeg utbetalt i feriepenger i år når jeg er trukket for årets feriedager?

Men hvordan beregnes feriepenger egentlig?

Selv om du kan beregne feriepengene dine i feriekalkulatoren, så lurer du kanskje på hvordan og hvorfor det beregnes slik det gjør.

Kort forklart: De fleste av oss har fem uker ferie i året, der feriepengene skal utgjøre 12 % av feriepengegrunnlaget. Det er feriepengene vi skal leve av i disse fem ukene. Dersom man har fem uker ferie, så må man også trekkes for fem uker ferie når feriepengene utbetales. Beløpet som trekkes for å dekke lønnsbortfall for fem uker ferie, vil være noe høyere enn en månedslønn.

Summen man får utbetalt når arbeidsgiver utbetaler feriepenger vil være; feriepenger + junilønn - trekk for fem uker ferie, og dette beløpet vil dermed bli noe lavere enn hva opptjente feriepenger i opptjeningsåret er.

Litt klokere? Hvis ikke kan du lese mer i dette blogginnlegget om beregning av feriepenger.

Fra Visma-bloggen