Visma.net Payroll Brukerdag 2020

Nyheter og dypdykk i lønnssystemet på webinar i september og oktober

Utnytt mulighetene i Visma.net Payroll

På Visma.net Payroll Brukerdag får du innblikk i ny funksjonalitet, nye muligheter og lærer mer om hvordan jobben i Visma.net Payroll kan gjøres smartere og mer effektivt. Fordyp deg sammen med oss - og bli kjent med flere nyttige funksjoner.

Høydepunkter fra årets program

 • Nyheter og tips & triks
 • Masseoppdatering av faste transaksjoner
 • Lønnsjustering og etterbetaling
 • Fraværsregistrering og -kontroll
 • Innrapportering av permisjon og permittering

Brukerdag er et tilbud til deg som allerede har grunnleggende kompetanse og har brukt Visma.net Payroll en stund. 

I tillegg til de funksjonene du bruker mest, finnes det en rekke muligheter som du kanskje ikke er kjent med, som kan bidra til å gjøre lønnsarbeidet morsommere, enklere og mer effektivt.

 

Delta på 3 korte webinar

Kurset er fordelt på 3 x 2 timers webinarer på forskjellige dager og du kan velge de temaene som er mest interessante for deg.  
 
I etterkant av webinarene får du opptak og kan se det så mange ganger du ønsker.
 

Velkommen!

Presentation.png

Hvorfor delta?

 • Bli kjent med nye muligheter i lønnssystemet
 • Få en oppdatering på ny funksjonalitet
 • Få mye og variert innhold innen mange ulike temaer
 • Lær effektiv bruk av systemet
 • Få svar på dine spørsmål
 

Agenda

Del 1

 • Nyheter i Payroll

  • Finansskatt

  • Annen timesats for overtid

  • Masseregistrering av faste transaksjoner

  • Masseregistrering av variable transaksjoner

  • Masseregistrering av oppstartsverdier

  • Endre feilkoblede brukere

  • Egen konto for utbetaling av reiseregninger

 • Tips og triks

Del 2

 • Masseoppdatering av faste transaksjoner
 • Lønnsjustering og etterbetaling
 • Skattefri organisasjon - Skatt fra første krone
 • Tips og triks

Del 3

 • Fraværsregistrering og -kontroll
 • Digital inntektsmelding
 • Innrapportering av permisjon og permittering i a-meldingen
 • Mobile Employee
  • Kamera i Employee-appen
  • Innlogging - Visma Connect
 • Tips og triks
 

Meld deg på i dag!

Velg ønsket dato i oversikten nedenfor.

 

Praktisk informasjon

Online kurs:

Webinarene er delt opp i 3 x 2 timers webinar (del 1 - del 2 - del 3). Så velger du alle, eller de temaene som er relevante for deg. På webinar får du svar på spørsmål og opptak i etterkant av webinaret. Kurset gjennomføres via GoToWebinar. Påmeldingslenke og annen informasjon mottar du via epost.

 

Kurspris

Online kurs pr del:

kr 1600,-

 

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende timer til etterutdanning:

Fysisk kurs:

Revisorer: 6 timer annet
Regnskapsførere: 6 timer annet

Online kursene, 2 timers webinar:

For revisor: 2 timer Annet
For regnskapsfører: 2 timer Annet