Visma Lønn Brukerdag 2020

Kurs i september og oktober både online og fysisk.

Utnytt mulighetene i Visma Lønn

På Visma Lønn Brukerdag får du innblikk i ny funksjonalitet, nye muligheter og lærer mer om hvordan jobben i Visma Lønn kan gjøres smartere og mer effektivt. Fordyp deg sammen med oss - og bli kjent med flere nyttige funksjoner.

 

Høydepunkter fra årets program

 • Nyheter og nyttige tips, versjon 15
 • Lønnsendring og etterbetaling
 • Pensjon- og pensjonrapporter
 • Effektiv fraværskontroll og -oppfølging
 • Inntekstsmelding
 • Riktig rapportering av permisjon og permittering i a-meldingen

Brukerdag er en møtearena for deg som har brukt Visma Lønn en stund og er klar for et dypdykk. Treff andre lønnskollegaer og våre systemeksperter for læring, kompetansedeling og erfaringsutveksling.

I tillegg til de funksjonene du bruker mest, finnes det en rekke muligheter som du kanskje ikke er kjent med, som kan bidra til å gjøre lønnsarbeidet morsommere, enklere og mer effektivt.
Delta fysisk eller online

Du har mulighet til å delta på fysiske kurs eller online.

Online kursene er fordelt på 3 webinarer på forskjellige dager og du kan velge de temaene som er mest interessante for deg.

I etterkant av online kursene får du opptak og kan se det så mange ganger du ønsker.

Velkommen!

Presentation.png

Hvorfor delta?

 • Bli kjent med nye muligheter i lønnssystemet
 • Få en oppdatering på ny funksjonalitet
 • Få mye og variert innhold innen mange ulike temaer
 • Lær effektiv bruk av systemet
 • Få svar på dine spørsmål

Agenda

Del 1

Nyheter - Lønnsendring og etterbetaling - Pensjon

 • Nyheter og nyttige tips i Visma Lønn
 • Visma Lønn - Versjon 15 nyheter og forbedringer
 • Husk verdier i Altinn meldingsboks
 • EDAG koden vist i tilbakemelding på A-meldingen
 • Feriepengeliste kun for ansatte over 60 år

Lønnsendring og etterbetaling

 • Pensjon og pensjonsrapporter
 • Felter som har betydning på den ansatte
 • Papirrapport for kontroll
 • Elektronisk rapport for opplastning

Del 2

Fraværskontroll

 • Effektiv fraværskontroll og oppfølging
 • Fraværskoder
 • Fraværstekster
 • Fraværsbetingelser
 • Fraværsmal
 • Fraværsmal for ansatt i redusert stilling
 • Fraværsregistrering
 • Oppfølging sykmeldte - e-post varsel
 • Fraværsstatistikk

Del 3

Inntektsmelding

 • Eksempel på sykemelding med gyldig og ugyldig fravær
 • Eksempel på foreldrepenger med gradering og utsettelse

Refusjon sykepenger - import i Visma Lønn

Riktig rapportering av permisjon og permittering i A-meldingen

 • Arbeidsstatus
 • Fraværsregistrering
 • Rapport

Rapporter i Visma Lønn

 • A06 - avstemming
 • Kontrollrapporter A-melding (Ansatte uten lønn)
 • Kopiere til Excel fra f.eks. ansattliste
 • Lønnsticker i Visma Lønn

Spørsmål og svar

Support svarer på aktuelle spørsmål

Meld deg på i dag!

Velg ønsket dato i oversikten nedenfor.

 
  Fysiske kurs
 

 

 

Praktisk informasjon

Fysiske kurs:

Kurset gjennomføres uten bruk av PC for deltager. Kursprisen inkluderer elektronisk kursdokumentasjon, lunsj og bevertning. Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og blir bedt om å gi din evaluering av kurset.

Online kurs:

Webinarene er delt opp i 3 x 2 timers webinar (del 1 - del 2 - del 3). Så velger du alle, eller de temaene som er relevante for deg. På webinar får du svar på spørsmål og opptak i etterkant av webinaret. Kurset gjennomføres via GoToWebinar. Påmeldingslenke og annen informasjon mottar du via epost.

 

Kurspris

Fysiske kurs:

kr 4900,-

Online kurs pr del:

kr 1600,-

 

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende timer til etterutdanning:

Fysisk kurs:

Revisorer: 6 timer annet
Regnskapsførere: 6 timer annet

Online kursene, 2 timers webinar:

For revisor: 2 timer Annet
For regnskapsfører: 2 timer Annet