Om webinaret

Verden er i stadig endring og dette påvirker virksomheter – også de store. I dette webinaret snakker Merete Hverven og Bente Sollid Storehaug om hvordan virksomheter kan posisjonere seg, hva som avgjør om man lykkes og HRs rolle i dette arbeidet. Webinaret varer i 1 time. 

Agenda

Hvordan ruste virksomheter for fremtiden

- Merete Hverven, CEO i Visma

Hvordan kan virksomheter posisjonere seg for å møte det eksterne markedet som er i stadig endring og utvikling? Og hva blir HR sin rolle i dette arbeidet? Merete vil snakke om hvordan man posisjonerer virksomheten for fremtiden.

Menneskene avgjør om du lykkes i transformasjon

- Bente Sollid Storehaug, CEO i Digital Hverdag

For at en bedrift skal lykkes i sin transformasjon er det noen spesielle attributter som skiller dem fra resten av flokken. Bente vil gå inn på hvordan attributter som kultur, medarbeidertilfredshet, involvering og ikke minst eierskap skiller klinten fra hveten.

Påmeldingsskjema

Om foredragsholderne

Ikon - system

Vil du vite mer om våre løsninger for HRM?