En svært spennende tid

Visma leverer pleie- og omsorgsløsninger for over 200 kommuner i Norge. Vi skal være en pådriver for innovasjon og en ledende samarbeidspartner for sektoren.

Det har den siste tiden vært mye debatt og diskusjon i media rundt behovet for ny pasientjournal innen kommunal sektor. Det fremkommer tydelige behov, men mye kan tyde på at det kan ta mange år før man ser konturene av en eventuell ny løsning fra det statlige prosjektet, som skal dekke alle de ulike behovene.  

Visma har de siste årene investert betydelige ressurser i utviklingen av nye Visma Flyt Omsorg. Dette er en helt ny og skybasert løsning for EPJ, saksbehandling og samhandling, som vil sette kommune-Norge i stand til å jobbe på en ny, moderne og fremtidsrettet måte.

Vi har tatt store steg med utviklingen av Visma Flyt Omsorg og starter nå forberedelser til at de første kommunene kan starte med å teste løsningen. Dette synes vi er svært spennende i en tid hvor kommune-Norge sårt trenger mer moderne verktøy.

Vi ønsker å gi dere en jevnlig status på utviklingen av kommune-Norges nye Pasientjournal og konkretisere mulighetene som nå ligger i den nye og skybaserte løsningen Visma Flyt Omsorg. Alle nettseminarene er tilgjengelige for deg, helt gratis.

I disse får du blant annet:

 • En status på utviklingen av Visma Flyt Omsorg
 • Live demo av Visma Flyt Omsorg
 • En kort innføring i ICNP og gevinster ved standardisering
 • Kort fra referansekunder om utviklingen av Visma Flyt Omsorg
 • Praktisk leveransemodell for hybridløsningen

Se opptakene  »

Ikon

Innhold i seminarene

 • Status på fremdrift

 • Kort input fra referansekunde

 • Visning og demo av Flyt Omsorg

 • Tilrettelegging for ICNP

 • Praktisk leveransemodell for hybridløsningen

 • Siste nytt om Ruteplanleggeren

 • Nye Helse-Norge

 • Andre integrasjoner

Få tilgang til seminaropptakene »

 

Om foredragsholderne

Leif Arne Brandsœter

Leif Arne Brandsœter
Administrerende Direktør, Visma Enterprise

Leif Arne er Administrerende Direktør i Visma Enterprise AS. Han har lang erfaring med skybaserte tjenester og et spesielt engasjement for digitalisering innen offentlig sektor.

Leif Inge Jakobsen

Leif Inge Jakobsen
Produktsjef, Visma Enterprise

Leif Inge er produktsjef for Visma Omsorg Profil og er ansvarlig for nye Visma Flyt Omsorg. Han har lang erfaring fra Pleie- og Omsorgssektoren, og er aktivt involvert i arbeidet med alle nye nasjonale krav og standarder som settes for bransjen. Leif Inge arbeider tett med helse- og omsorgsmiljøet i Norge, blant annet med direktoratet for e-helse, KS og andre sentrale instanser.

Tormod bekken

Tormod Bekken
Forretningsutvikler og kundeansvarlig omsorg, Visma Enterprise

Tormod har jobbet med IT til helsesektoren siden 1993 og i Visma siden 2007. Har i dag fokus på utviklingen av nye løsninger innen kommunehelse, både i dagens løsning og Visma Flyt Omsorg. Effektive, intuitive løsninger som vil gjøre arbeidshverdagen til de ansatte bedre samt underbygge de nasjonale kravene som stilles.

Eli Lekang

Eli Lekang
Business Analyst, Visma Enterprise

Eli Lekang jobber som Business analyst og er en del av teamet som utvikler Visma Flyt Omsorg. Hun er utdannet sykepleier og har lang erfaring fra Pleie- og omsorgstjenesten og som konsulent for Visma Omsorg Profil. Eli jobber tett med kommuner og andre instanser, og en av hennes viktigste oppgaver er å analysere og forstå markedets behov, slik at løsningen på en god måte understøtter viktige arbeidsprosesser.

Tilgang til opptak og presentasjoner

Er du allerede kunde?

Husk å logge deg inn i Community hvor du finner siste nytt og kan følge nyttige diskusjoner.