Det nærmer seg pilotfase!

Visma leverer i dag pleie- og omsorgsløsninger for over 200 kommuner i Norge. Vi skal være en pådriver for innovasjon og en ledende samarbeidspartner for sektoren. Den 28. april i år arrangerte vi det syvende nettseminaret om kommune-Norges nye pasientjournal - Visma Flyt Helse (prosjekt Visma Flyt Omsorg). Dette er en helt ny og skybasert løsning for EPJ, saksbehandling og samhandling, som vil sette kommune-Norge i stand til å jobbe på en ny, standardisert, moderne og fremtidsrettet måte.

Siden vi startet med disse nettseminarene høsten 2019 har flere tusen av dere, ledere og ansatte i kommunal helse- og omsorgsektor i hele Norge, deltatt på disse seminarene. Der har deltakerne fått presentert live, blant annet siste nytt om Visma Flyt Helse og demo av løsningen, av de menneskene som hver dag sitter og jobber med kommune-Norges nye pasientjournal.

Behovet for en ny pasientjournal innen kommunal sektor er allerede vel etablert, og kravene til en ny løsning er betydelige. Mens statlige prosjekter stadig endres og forkastes har vi i Visma stått fast ved vår strategi om å investere betydelige ressurser i utviklingen av nye Visma Flyt Helse. Snart står vi klare for å sette igang pilot med første versjon, i Ringsaker kommune.

Gjennom nettseminarene har dere kunnet få jevnlig status på utviklingen av kommune-Norges nye pasientjournal. For at alle skal ha mulighet til å se nettseminarene som har vært, har vi gjort samtlige tilgjengelige for deg her, helt gratis.

I det nyeste nettseminaret kan du få med deg:

 • Status på utvikling
 • Live demo av dokumentasjon i Visma Flyt Helse
 • Forskrivningsmodulen - SFM
 • Anskaffelse, status pilot/salg og prismodell

Se opptakene

Ikon

Innhold i seminarene

 • Løpende status på utvikling

 • Kort input fra referansekunde

 • Visning og demo av Visma Flyt Helse

 • Tilrettelegging for ICNP

 • Forskrivningsmodulen - SFM
 • Anskaffelse, salg og prisemodell

 • Praktisk leveransemodell hybridløsningen
 • Siste nytt om Ruteplanleggeren

 • Nye Helse-Norge

 • Andre integrasjoner

Få tilgang til seminaropptakene »

 

Om foredragsholderne

Sten Gunnar Knudsen

Sten Gunnar Knudsen
Direktør skole og velferd, Visma Enterprise

Sten Gunnar er direktør i selskapet og har det overordnede ansvaret for Visma sin satsning innen Helse og Oppvekst.

Leif Inge Jakobsen

Leif Inge Jakobsen
Produktsjef, Visma Enterprise

Leif Inge er produktsjef for Visma Omsorg Profil og er ansvarlig for nye Visma Flyt Helse. Han har lang erfaring fra Pleie- og Omsorgssektoren, og er aktivt involvert i arbeidet med alle nye nasjonale krav og standarder som settes for bransjen. Leif Inge arbeider tett med helse- og omsorgsmiljøet i Norge, blant annet med direktoratet for e-helse, KS og andre sentrale instanser.

Eli Lekang

Eli Lekang
Business Analyst, Visma Enterprise

Eli jobber som Business Analyst og er en del av teamet som utvikler Visma Flyt Helse. Hun er utdannet sykepleier og har lang erfaring fra Pleie- og omsorgstjenesten og som konsulent for Visma Omsorg Profil. Eli jobber tett med kommuner og andre instanser, og en av hennes viktigste oppgaver er å analysere og forstå markedets behov, slik at løsningen på en god måte understøtter viktige arbeidsprosesser.

Ida Normann

Ida Normann
Senior rådgiver, Norsk helsenett (Innleid)

Ida Normann jobber som produkteier og funksjonelt ansvarlig i SFM prosjektet. Hun har ansvar for planlegging av innhold i leveransene og sørge for at prioritert funksjonalitet blir spesifisert og utviklet i tråd med planene. Ida er utdannet sykepleier og har jobbet 15 år i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten før hun gikk over til å jobbe med e-helse løsninger i 2015. Ida er ansatt i Computas AS som senior rådgiver, og har vært i SFM prosjektet siden 2018 som konsulent.

Tormod bekken

Tormod Bekken
Forretningsutvikler og kundeansvarlig omsorg, Visma Enterprise

Tormod har jobbet med IT til helsesektoren siden 1993 og i Visma siden 2007. Har i dag fokus på utviklingen av nye løsninger innen kommunehelse, både i dagens løsning og Visma Flyt Helse. Effektive, intuitive løsninger som vil gjøre arbeidshverdagen til de ansatte bedre samt underbygge de nasjonale kravene som stilles.

Tilgang til opptak og presentasjoner

Er du allerede kunde?

Husk å logge deg inn i Community hvor du finner siste nytt og kan følge nyttige diskusjoner.

Logg inn »

Anbefalt for deg

Under ser du anbefalt innhold vi håper du vil like. God lesing!