Offentlig sky, også kjent som public cloud, har gitt oss muligheter til å skalere og effektivisere på en måte vi for en stund tilbake bare kunne drømme om. 

Alexander Lystad er Director of Cloud and Engineering i Visma, og etter 10 år i Visma har han sett hvordan bruken av skyteknologi har gjort det enklere for oss i Visma å modernisere produktene vi tilbyr og måten vi jobber på.

Ved bruk av hyperskalerbare skyplattformer som AWS, Azure og Google Cloud er det enklere for oss å jobbe i autonome team med ende-til-ende ansvar, og automatisere det vi må for å kunne levere produktforbedringer flere ganger om dagen ut til kundene våre.

Han har tro på at offentlige skyplattformer kan bidra med mye verdi i offentlig sektor, og i dette webinaret spør han om offentlige skyplattformer er en forutsetning for innovasjon i offentlig sektor.

Agenda

  • Introduksjon
  • Hva er det som faktisk fører til vekst?
  • Bruken av offentlige skyplattformer
  • Visma Cloud Delivery Model

Påmelding

Foredragsholder er

T. Alexander Lystad

Director of Cloud and Engineering

 

Alex Lystad 300x300.png