Årets konferanse for skoledrift i videregående skoler

Vi gleder oss til å ønske velkommen til vår første InSchool Live etter pandemien! I skrivende stund brukes VIS i over 300 videregående skoler i Norge. Det har tidvis vært krevende med et system som både er i drift og i utvikling, og dette har krevd et tett og godt samarbeid mellom partene. Dette samarbeidet har bidratt – og bidrar fortsatt – til at vi nå er på rett spor. 

Programmet er variert og består av foredrag, parallellsesjoner og mye mer; blant annet tips og triks fra løsningen, erfaringer fra ulike brukere og info fra Vigo IKS. Ikke minst får vi et inspirasjonsforedrag av Morten Goodwin, professor ved Universitetet i Agder og tidligere CEO for Innovasjon Norge, som skal snakke om digitalisering og kunstig intelligens. Under middagen vil komiker Terje Sporsem være konferansier, og vi er så heldige å ha fått vinner av The Voice 2022, Jørgen Dahl Moe, til å opptre for oss.

Vi sees på Thon Hotel Oslo Airport 17.oktober!

Agenda mandag 17. oktober

08:30 - 10:00 Registrering og lett frokost

10:00 - 11:00 Velkommen til Visma InSchool Live 2022!

11:00 - 11:15 Fagtorg

11:15 - 11:45 Roadmap - veien framover

11:45 - 12:00 Fagtorg 

12:00 - 13:00 Parallellsesjoner

13:00 - 14:00 Lunsj og fagtorg

14:00 - 14:30 Parallellsesjoner

14:30 - 14:45 Fagtorg

14:45 - 15:30 Parallellsesjoner - Fagprat om Visma InSchool

15:45 - 16:30 Parallellsesjoner

16:30 - 17:30 Fagtorgets time

19:00 -
Middag med underholdning m/Terje Sporsem og Jørgen Dahl Moe

Agenda tirsdag 18. oktober

09:00 - 10:00  Wake-up med Morten Goodwin

10:00 - 10:15 Fagtorg

10:15 - 10:45 Parallellsesjoner - Kopervik VGS og Wang Toppidrett Oslo deler erfaringer

10:45 - 11:00 Fagtorg

11:00 - 11:25 Parallellsesjoner - Produkthalvtimen del 1

11:35 - 12:00 Parallellsesjoner - Produkthalvtimen del 2

12:00 - 12:15 Fagtorg

12:15 - 12:45 Viken deler erfaringer

12:45 - 14:00 Fagtorg

14:00 - 14:45 Parallellsesjoner - Mer fagprat om Visma InSchool

14:45 - 15:00 Fagtorg

15:00 - Felles avslutning