Velkommen til Community Live - Helse og Omsorg!

I flere år har Visma hatt fokus på tidlig innsats og samhandling på tvers, som følge av endringer i lovverk og uttalte behov fra praksisfeltet. Vi vil gi en oppdatering på målbildet og på hva som konkret gjøres i løsningene for å understøtte dette og hvordan Visma Flyt Samspill brukes i dette arbeidet. Vi stiller med våre beste fagressurser fra hele verdikjeden, og ser frem til gode diskusjoner og sosiale dager med faglig utbytte. Vi ser frem til å treffes 17.oktober!

Agenda mandag 17. oktober

09:00 - 10:30 Registrering 

10:30 - 11:00 Velkommen til Community Live Helse og Omsorg 2022!

11:00 - 11:30 Integrasjoner Fagsystemer og Flyt Samspill

11:30 - 12:30 Lunsj

12:30 - 13:15 ''Cyberspace; Usynlig, ubegripelig og uhåndterlig?'' ved Jørgen Dyrhaug, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

13:15 - 13:40 Fagtorg

13:40 - 14:25 Parallellsesjoner

14:25 - 14:50 Fagtorg

14:50 - 15:35 Parallellsesjoner

15:35 - 16:00 Fagtorg

16:00 - 16:45 Parallellsesjoner

16:45 - 17:30 Fagtorg

19:00 - Middag med underholdning ved Nils Ingar Aadne

Agenda tirsdag 18. oktober

09:00 - 09:45 ''Det kan alltid bli verre'' ved John Hammersmark

09:45 - 10:10 Fagtorg

10:10 - 10:55 Parallellsesjoner

10:55 - 11:20 Fagtorg

11:20 - 12:05 Parallellsesjoner

12:05 - 12:30 Fagtorg

12:30 - 13:15 Parallellsesjoner

13:15 - 14:00 Lunsj

14:00 - 14:45 Parallellsesjoner

14:45 - 15:30 Fagtorg