Velkommen til Community Live - Helse!

I år finner Community Live sted i Drammen, på Quality Hotel River Station, 19.–20. oktober. Vi starter opp torsdag ca kl 10:00 og avslutter fredag ca 14:00. Detaljert program med alle tidspunkt kommer. Arrangementet er for deg som jobber med Profil, Flyt Helse, Samspill og HsPro.

Community Live Helse er en viktig møteplass for brukere av løsningene og personer fra hele verdikjeden hos oss. Vi vil dele produktstatus og videre planer, samt bidra til at fagløsningene utnyttes til det fulle. Målet med dagene er å gi faglig påfyll, presentere ny funksjonalitet, forbedre bruksnytten av produktet, involvere dere i strategi og planer fremover, samt at dere får erfaringsutveksling med andre brukere av programmet. 

Vi stiller med våre beste fagressurser fra hele verdikjeden, og ser frem til gode diskusjoner og sosiale dager med faglig utbytte.

 

Påmelding finner du her