Med våre beste fagressurser fra hele verdikjeden

Målet med disse dagene er som vanlig å gi faglig påfyll, presentere ny funksjonalitet, forbedre bruksnytten av produktet, involvere dere i strategi og planer fremover, samt at dere får erfaringsutveksling med andre brukere av programmet.

Program og påmelding kommer