Arkiver de digitale innkjøpene med Visma TendSign Arkiv

Kontakt oss
Arkiver de digitale innkjøpene med Visma TendSign Arkiv

Når innkjøpsprosessene gjennomføres helt digitalt, blir det ikke lenger opprettet papirdokumenter. Kravene til arkivering er imidlertid de samme.

Med arkivmodulen kan du velge for hvert innkjøp og hver avtale hvilke av sakens innkomne dokumenter du vil arkivere. Med den grunnleggende funksjonen kan du velge å laste ned en strukturert, komprimert mappe med de arkiverte dokumentene.

Hvis dere allerede har et digitalt arkiv, tilbyr vi også en integrert funksjon med støtte for automatisk overføring av dokumenter. Dokumentene kan også konverteres til PDF-A ifølge arkiveringsformat.

Integrasjon mot eget digitalt arkiv kan også utvides med f.eks. støtte for automatisk kontinuerlig arkivering, samt med støtte for å hente nye journalnumre.

Hvis dere ikke har eget digitalt arkiv, kan vi også tilby dette som skytjeneste som en del av leveransen.

Arkiverte dokumenter blir informasjonsklassifisert, og metadata leveres for hver arkivering samt for hver arkiverte fil.

Arkivmodulen er utviklet i tråd med NOARK5.

Kontakt oss

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

 

 

 

Oscar Axelsson - TendSign

Oscar Axelsson
Sales TendSign Norway