KGV

Konkurransegjennomføringsverktøy
Visma TendSign gjør innkjøp enklere og anbudskonkurranser korrekte og effektive.


Kontakt meg  Login

Effektiviserer og automatiserer anbudsprosessen

Visma TendSign gjør det enklere for statlige og kommunale innkjøpere å gjennomføre anbudskonkurranser på en korrekt og effektiv måte.

Den effektiviserer innhenting av tilbud ved mindre anskaffelser, og den sørger for helelektronisk gjennomføring av alle typer store anskaffelser. Løsningen er internettbasert og understøtter alle de prosedyrene som skal benyttes ved offentlige anskaffelser (FOA).

I tillegg gjør verktøyet det mulig å etterprøve alle ledd i anskaffelsesprosessen, noe som fører til økt gjennomsiktighet.

 

Leverandør?

For deg som leverer anbud til offentlig sektor, så har Visma TendSign mange fordeler.

Les mer om KGV for leverandører her:

 

 

Effektiv kontraktsadministrasjon - EKF

Når kontraktene er inngått skal de administreres og følges opp. Visma TendSign har innholdsrik funksjonalitet for enkel og effektiv publisering av inngåtte avtaler. Dermed får alle brukere som er berørt av de respektive avtalene tilgang til informasjon om avtalene og hvilke leverandører som virksomheten skal benytte.

I tillegg til at det gjør avtaleadministrasjonen enklere for de ulike brukerne, er det mulig å samhandle elektronisk rundt evalueringer, gjennomføre minikonkurranser og administrere reforhandlinger. Brukertilgangen kan styres etter roller, brukersteder, leverandører og avtaler.

  • Sikrer avtalelojalitet og beste pris
  • Forenklet avtaleadministrasjon
  • Full oversikt over porteføljen

Avtalemodul og avtalekatalog

Visma TendSign har innholdsrik funksjonalitet for enkel og effektiv publisering av inngåtte avtaler. Dermed får alle brukere som er berørt av de respektive avtalene tilgang til informasjon om avtalene og hvilke leverandører som virksomheten skal benytte.

Last ned produktark Visma TendSign

TendSign Docs

TendSign Docs er strukturerte dokumenter bygget om fra grunnen av med moderne teknologi og med brukervennlighet i fokus. Funksjonaliteten er nå tilgjengelig og aktivert for alle TendSign Pro-brukere.

Les mer om mulighetene for TendSign Docs

Kontakt oss

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

 

 

 

Stefan Norr
Nordic Sales Manager