Fremtidsrettet og effektiv barneverntjeneste

Allerede i 2017 startet vi arbeidet med å lage den nye generasjonen fagsystem for det kommunal barnevernet. Det nye fagsystemet har fått navnet Visma Flyt Barnevern, og skal erstatte dagens markedsledende fagsystem for Barnevernet, Visma Familia Barnevern, som benyttes av over 300 kommuner i Norge. Det nye fagsystemet vil være klart for innføring hos de første kommunene sommeren 2022.

Visma har lange tradisjoner med å levere administrative løsninger til oppvekstsektoren, og vi skal fortsette å være en pådriver for innovasjon og en ledende samarbeidspartner for sektoren. Sammen med barnevernet skal vi levere et fagsystem, Visma Flyt Barnevern, som skal gi innbyggere, saksbehandlere og ledere i det kommunale barnevernet støtte til innbyggerdialog, saksbehandling, samhandling og rapportering.

I forbindelse med utviklingen av det nye fagsystemet har vi arrangert, og kommer til å arrangere, en rekke nettseminarer. Der gir vi dere, brukerne, innblikk i løsningen etterhvert som den tar form. Vi ønsker at dere som skal bruke løsningen får mulighet til å ta del og se hva som lages, og komme med innspill og ønsker til hva dere trenger i deres arbeidshverdag.

Det er tatt store steg i utviklingen og gjennom seminarene som har funnet sted får dere blant annet en intro til Visma Flyt Barnevern, status fra utviklingsteamet, eksternt foredrag for Digibarnevern, og ikke minst se en live demo av løsningen slik den fremsto på tidspunktet seminaret ble holdt. 

Nettseminarene er nå tilgjengelige for deg, helt gratis. Ved å skaffe deg tilgang til nettseminarene vil du også få beskjed neste gang vi holder nettseminar om kommune-Norges nye fagsystem for barnevernet, Visma Flyt Barnevern.

Se opptakene »

Om foredragsholderne

Gaute Hansen profilbilde

Gaute Hansen
Key Account Manager, Visma Enterprise

Gaute Hansen har arbeidet i Visma siden 2015. Han har både teknisk og salgsmessig bakgrunn fra IT bransjen siden starten på 90-tallet. I Visma har han jobbet med fagløsninger for oppvekst, og har for tiden mest fokus på nye løsninger for barnevernet og PP-tjenesten.


Frode Løbersli profilbilde

Frode Løbersli
Prosjektleder, DigiBarnevern (Bufdir)

Frode arbeider i Bufdir som prosjektleder innenfor digitalisering. Han er fortiden prosjektleder for DigiBarnevern og DIGIUNG. Frode har utdanning innenfor informatikk, og har bred erfaring innenfor digitalisering i offentlig sektor.

Kersti Halvorsen

Kersti Maren Halvorsen
Produktsjef, Visma Enterprise

Kersti Maren har jobbet i Visma med IT løsninger for barnevernet og andre offentlige fagløsninger i 15 år. De siste årene som produktsjef med fokus på barnevern og PPT.

Magnus Moan

Magnus Moan
Group Manager, Visma Enterprise

Magnus jobber som Group Manager for Visma Flyt Barnevern og Visma Flyt Samspill. Han har en mastergrad i Industriell Økonomi fra NTNU. Tidligere har han arbeidet som programmerer, men han fokuserer nå hovedsakelig på team- og prosjektledelse.

Jelena Opstad profilbilde

Jelena Opstad
Service Owner, Visma Enterprise

Jelena har jobbet i Visma siden 2016 og har erfaring fra ulike roller og fagområder. Før nåværende stilling som Service Owner for Visma Flyt Barnevern og Barnevernvakt, har hun jobbet som kvalitetsansvarlig for Visma Flyt PPT og Sikker Sak. Fra tidligere har hun også jobbet som konsulent og teamleder i Visma Enterprise innenfor ulike fagfelt som PPT, Flyktning og Voksenopplæring. Hun er utdannet innenfor pedagogikk og har bakgrunn fra blant annet voksenopplæring og administrasjon av digitale testverktøy.  

Som Service Owner har hun ansvar for at utviklingen av Flyt Barnevern skjer i henhold til gjeldende krav og kundens behov. Å følge opp utviklingsoppgaver og bidra til at teamet leverer innenfor gitte tidsrammer og med høy kvalitet er også sentrale fokusområder for SO.

Elisabeth Kjølø profilbilde

Elisabeth Kjølø
Konsulentsjef, Visma Enterprise

Elisabeth jobber som leder for Support- og fagkonsulenter, med ansvar innenfor fagområdene Helsestasjon, Barnevern, PPT og Samhandling. Denne stillingen har hun hatt i nærmere 3 år, men har jobbet i Visma siden 2008. Hun er utdannet barnevernspedagog og jobbet som fagkonsulent innenfor barnevernsfeltet frem til hun ble leder i 2019.

Tilgang til opptak og presentasjoner

Er du allerede kunde?

Husk å logge deg inn i Community hvor du finner siste nytt og kan følge nyttige diskusjoner.