Fremtidsrettet og effektiv barneverntjeneste

Allerede i 2017 startet vi arbeidet med å lage den nye generasjonen fagsystem for det kommunal barnevernet. Det nye fagsystemet har fått navnet Visma Flyt Barnevern, og skal erstatte dagens markedsledende fagsystem for Barnevernet, Visma Familia Barnevern, som benyttes av over 300 kommuner i Norge. Det nye fagsystemet er klart for innføring hos de første kommunene sommeren 2022.

I forbindelse med utviklingen av det nye fagsystemet har vi arrangert en rekke nettseminarer. Der gir vi dere, brukerne, innblikk i løsningen etterhvert som den tar form. Vi ønsker at dere som skal bruke løsningen får mulighet til å ta del og se hva som lages, og komme med innspill og ønsker til hva dere trenger i deres arbeidshverdag.

I seminarene som har funnet sted får dere blant annet status fra utviklingsteamet, eksterne foredrag for Digibarnevern og pilotkunden, Leirfjord kommune, og ikke minst en live demo av løsningen slik den fremsto på tidspunktet seminaret ble holdt. 

Visma har lange tradisjoner med å levere administrative løsninger til oppvekstsektoren, og vi skal fortsette å være en pådriver for innovasjon og en ledende samarbeidspartner for sektoren. Sammen med barnevernet skal vi levere et fagsystem som skal gi innbyggere, saksbehandlere og ledere i det kommunale barnevernet støtte til innbyggerdialog, saksbehandling, samhandling og rapportering.

Nettseminarene er nå tilgjengelige for deg, helt gratis. Ved å skaffe deg tilgang til nettseminarene vil du også få beskjed neste gang vi holder nettseminar om kommune-Norges nye fagsystem for barnevernet, Visma Flyt Barnevern.


I det nyeste nettseminaret kan du blant annet se:

  • Live demo av Visma Flyt Barnevern
  • Erfaringer fra den ene pilotkunden, Leirfjord kommune
  • Informasjon om kundereisen

 

Se opptakene

Ikon

Innhold

  • Status utviklingen
  • Hvordan tilrettelegger Visma for fellesløsningene til DigiBarnevern?

  • Kundereisen for Visma Flyt Barnevern

  • Status på utvikling av Visma Flyt Barnevern

  • Demo av løsningen
  • Status referansekunder


Få tilgang til seminaropptakene »

 

Ensomt barn med bamse

Om foredragsholderne

Sten Gunnar Knudsen

Sten Gunnar Knudsen
Direktør skole og velferd, Visma Enterprise

Sten Gunnar er direktør i selskapet og har det overordnede ansvaret for Visma sin satsning innen Helse og Oppvekst.

Trine Johnsen profilbilde

 

Trine Johnsen
Kontorfaglig, Ullensaker kommune

Trine jobber som kontorfaglig med økonomiansvar i barneverntjenesten, har jobbet der i snart 5 år. Hun sitter som superbruker i både Visma Familia, Visma Generell Sak og Visma Flyt Barnevern. Trine jobber tett med prosjektleder, og meldte selv interesse for å være med i prosjektgruppa for nye fagsystemer i tjenesten, da hun syntes dette hørtes spennende ut.

Gaute Hansen profilbilde

Gaute Hansen
Key Account Manager, Visma Enterprise

Gaute Hansen har arbeidet i Visma siden 2015. Han har både teknisk og salgsmessig bakgrunn fra IT bransjen siden starten på 90-tallet. I Visma har han jobbet med fagløsninger for oppvekst, og har for tiden mest fokus på nye løsninger for barnevernet og PP-tjenesten.

Elisabeth Kjølø profilbilde

Elisabeth Kjølø
Konsulentsjef, Visma Enterprise

Elisabeth jobber som leder for Support- og fagkonsulenter, med ansvar innenfor fagområdene Helsestasjon, Barnevern, PPT og Samhandling. Denne stillingen har hun hatt i nærmere 3 år, men har jobbet i Visma siden 2008. Hun er utdannet barnevernspedagog og jobbet som fagkonsulent innenfor barnevernsfeltet frem til hun ble leder i 2019.

Kersti Maren Halvorsen

Kersti Maren Halvorsen
Produktsjef, Visma Enterprise

Kersti Maren har jobbet i Visma med IT løsninger for barnevernet og andre offentlige fagløsninger i 15 år. De siste årene som produktsjef med fokus på barnevern og PPT.

Mari Brovold profilbilde

Mari Brovold
Solution Manager, Visma Enterprise

Mari er Solutions Manager, og har jobbet som fagkonsulent i Visma siden januar 2019. Hun har derfor solid kjennskap til hva det innebærer å implementere nye kunder og gjennomføre opplæring i bruk av løsningene Visma Samspill, Visma Flyt Sikker Sak, Visma Flyt Generell sak, Visma Flyt PPT og Visma Familia. Mari er utdannet barnevernspedagog og jobbet i det kommunale barnevernet før hun begynte i Visma.

Tilgang til opptak og presentasjoner

Er du allerede kunde?

Husk å logge deg inn i Community hvor du finner siste nytt og kan følge nyttige diskusjoner.