Fremtidsrettet og effektiv barneverntjeneste

Vi har gleden av å ønske deg velkommen til nettseminar vedrørende Kommune-Norges nye fagsystem for barnevernet - Visma Flyt Barnevern.

Visma Flyt Barnevern er en helt ny fagløsning som skal erstatte Visma Barnevern Familia. Fagsystemet er en skybasert tjeneste som tilfredsstiller nye behov og krav for en fremtidsrettet og effektiv barneverntjeneste. Løsningen skal gi innbyggere, saksbehandlere og ledere i det kommunale barnevernet støtte til innbyggerdialog, saksbehandling, samhandling og rapportering. 

På dette nettseminaret vil du få innsikt i status for utviklingen av løsningen, planer for videre utvikling, tidsestimater og hvordan du som kunde kan engasjere deg i prosjektet. Du vil også få en demo av løsningen slik den fremstår i dag.

Vi har tatt store steg i utviklingen av Visma Flyt Barnevern, og gleder oss til å fortelle deg om status, samt vise frem hva vi har gjort til dags dato.

Gratis påmelding »

Ikon

Agenda

Torsdag 11. Februar kl. 09.30 - 11.00

Opptak fra webinaret og slides som benyttes vil bli tilgjengelig i etterkant av webinaret til dere som melder seg på.

 • Velkommen, v/Sten Gunnar Knudsen

 • Dette er Visma Flyt Barnevern, v/Kersti Maren Halvorsen

  • Innbyggerdialog

  • Samhandling

  • Prosess- og beslutningsstøtte

  • Statistikk & Rapportering

  • Brukeropplevelse

 • Status på utvikling av løsningen, v/Magnus Moan

 • Demo av løsningen, v/Kersti Maren

 • Hvordan involverer vi kunder - Referansekunder, v/Hilde Vestby Fredriksen

 • Spørsmål & FAQ

 

Om foredragsholderne

Sten Gunnar Knudsen

Sten Gunnar Knudsen
Direktør skole og velferd, Visma Enterprise

Sten Gunnar har overordnet ansvar for Visma sin satsning innen oppvekst.

Kersti Halvorsen

Kersti Maren Halvorsen
Produktsjef, Visma Enterprise

Kersti Maren har jobbet i Visma med IT løsninger for barnevernet og andre offentlige fagløsninger i 15 år. De siste årene som produktsjef med fokus på barnevern og PPT.

Magnus Moan

Magnus Moan
Group Manager, Visma Enterprise

Magnus jobber som Group Manager for Visma Flyt Barnevern og Visma Flyt Samspill. Han har en mastergrad i Industriell Økonomi fra NTNU. Tidligere har han arbeidet som programmerer, men han fokuserer nå hovedsakelig på team- og prosjektledelse.

Hilde Vestby Fredriksen

Hilde Vestby Fredriksen
UX Designer, Visma Enterprise

Hilde jobber som UX designer i Visma med Visma Flyt Barnevern, og har jobbet med flere av løsningene Visma har i Flyt-porteføljen. Hun har en mastergrad i Interaction Design fra NTNU, og er opptatt av å lage gode løsninger som understøtter de ansattes arbeidsprosesser i fagløsningen. Hun jobber brukersentrert, der hun i innsiktsarbeidet møter kundene for å identifisere brukerbehov, og gjør brukertester på prototyper for å sikre at den endelige løsningen blir brukervennlig.

Nettseminar påmelding

Vi trenger ditt samtykke.

Er du allerede kunde?

Husk å logge deg inn i Community hvor du finner siste nytt og kan følge nyttige diskusjoner.