Fremtidsrettet og effektiv barneverntjeneste

Nå har vi gleden av å ønske deg velkommen til et nytt Nettseminar vedrørende kommune-Norges nye fagløsning for barnevernet - Visma Flyt Barnevern. 

Fremdriften i utviklingen av den nye fagløsningen er svært god og vi ser frem til å oppdatere dere som jobber i det kommunale barnevernet om status på prosjektet. Hovedformålet med disse seminarene er å gi dere en grundig og god orientering på hva vi har utført de siste månedene og hva som skal gjøres den neste perioden.

Denne gangen får dere høre fra representanter fra DigiBarnevern. De vil fortelle dere om fremdriften i det viktige arbeidet som utføres fra statlig hold, og fortelle mer om status på de viktige fellesløsningene; Portal for bekymringsmelding, Barnevernfaglig Kvalitetssystem, Innbyggertjenester og Rapportering. Kort sagt løsningene som utvikles for å understøtte arbeidet til saksbehandlere og ledere i det kommunale barnevernet.

Vi har et tett og godt samarbeid med DigiBarnevern, så vi vil også gi en status på hvordan Visma ivaretar kravene og tilrettelegger for de nye fellesløsningene i fagsystemet.

Evalueringen fra siste Nettseminar viste tydelig at mange av dere ønsker en litt grundigere demo og visning av Visma Flyt Barnevern, slik fagløsningen fremstår idag. Derfor vil vi også gi plass i agendaen for dette.

Det er nå bare et drøyt år til dere kan begynne å ta ibruk den nye fagløsningen, så vi håper flest mulig av dere vil benytte anledningen til å gjøre dere bedre kjent med hva som venter i kommune-Norges nye fagsystem for barnevernet.

Meld deg på gratis »

Ikon

Agenda

Tirsdag 15.  juni kl. 09.30 - 11.00

Opptak fra seminaret og slides som benyttes vil bli delt med alle som melder seg på.

 • Velkommen
  v/Gaute Hansen, Visma Enterprise

 • Status fra DigiBarnevern
  v/Frode Løbersli, Prosjektleder DigiBarnevern
  • Nasjonal Portal for bekymringsmeldinger
  • Innbyggertjenester
  • Barnevernfaglig kvalitetssystem
  • Rapporteringsbank
 • Hvordan tilrettegger Visma for fellesløsningene til DigiBarnevern?
  v/Kersti Maren Halvorsen, Visma Enterprise

 • Status på utvikling av Visma Flyt Barnevern
  v/Magnus Moan, Visma Enterprise

 • Demo av løsningen
  v/Jelena Opstad, Visma Enterprise
 • Status referansekunder
  v/Jelena Opstad

 • Avslutning
  v/Gaute Hansen, Visma Enterprise
  • Hva skjer videre
  • Spørsmål & FAQ

Om foredragsholderne

Gaute Hansen profilbilde

Gaute Hansen
Key Account Manager, Visma Enterprise

Gaute Hansen har arbeidet i Visma siden 2015. Han har både teknisk og salgsmessig bakgrunn fra IT bransjen siden starten på 90-tallet. I Visma har han jobbet med fagløsninger for oppvekst, og har for tiden mest fokus på nye løsninger for barnevernet og PP-tjenesten.


Frode Løbersli profilbilde

Frode Løbersli
Prosjektleder, DigiBarnever (Bufdir)

Frode arbeider i Bufdir som prosjektleder innenfor digitalisering. Han er fortiden prosjektleder for DigiBarnevern og DIGIUNG. Frode har utdanning innenfor informatikk, og har bred erfaring innenfor digitalisering i offentlig sektor.

Kersti Halvorsen

Kersti Maren Halvorsen
Produktsjef, Visma Enterprise

Kersti Maren har jobbet i Visma med IT løsninger for barnevernet og andre offentlige fagløsninger i 15 år. De siste årene som produktsjef med fokus på barnevern og PPT.

Magnus Moan

Magnus Moan
Group Manager, Visma Enterprise

Magnus jobber som Group Manager for Visma Flyt Barnevern og Visma Flyt Samspill. Han har en mastergrad i Industriell Økonomi fra NTNU. Tidligere har han arbeidet som programmerer, men han fokuserer nå hovedsakelig på team- og prosjektledelse.

Jelena Opstad profilbilde

Jelena Opstad
Service Owner, Visma Enterprise

Jelena har jobbet i Visma siden 2016 og har erfaring fra ulike roller og fagområder. Før nåværende stilling som Service Owner for Visma Flyt Barnevern og Barnevernvakt, har hun jobbet som kvalitetsansvarlig for Visma Flyt PPT og Sikker Sak, og tidligere som konsulent og teamleder i Visma Enterprise innenfor ulike fagfelt som PPT, Flyktning og Voksenopplæring. Hun er utdannet innenfor pedagogikk og har bakgrunn fra blant annet voksenopplæring og administrasjon av digitale testverktøy.  

Som Service Owner har hun ansvar for at utviklingen av Flyt Barnevern skjer i henhold til gjeldende krav og kundens behov. Å følge opp utviklingsoppgaver og bidra til at teamet leverer innenfor gitte tidsrammer og med høy kvalitet er også sentrale fokusområder for SO.

Nettseminar påmelding

Vi trenger ditt samtykke.

Er du allerede kunde?

Husk å logge deg inn i Community hvor du finner siste nytt og kan følge nyttige diskusjoner.