Vi nærmer oss lansering!

Onsdag 25. mai har du anledning til å delta på det siste nettseminaret om kommune-Norges nye fagsystem for Barnevernet, Visma Flyt Barnevern, før lansering nå i sommer. Utviklingen har opprettholdt høy fart, og vi står snart klar til å innføre et nytt og moderne fagsystem for barnevernet i de første kommunene. 

Visma har lange tradisjoner med å levere administrative løsninger til oppvekstsektoren, og vi skal fortsette å være en pådriver for innovasjon og en ledende samarbeidspartner for sektoren. Sammen med barnevernet skal vi levere et fagsystem, Visma Flyt Barnevern, som skal gi innbyggere, saksbehandlere og ledere i det kommunale barnevernet støtte til innbyggerdialog, saksbehandling, samhandling og rapportering.

Mye har skjedd siden sist vi møttes, og vi gleder oss til å vise dere alt det nye som er tilkommet Visma Flyt Barnevern. Som i tidligere nettseminar vil Produktsjef Kersti Maren Halvorsen gå gjennom status på utviklingen. Deretter vil Mari Brovold kjøre en live demonstrasjon av Visma Flyt Barnevern med det aller nyeste i løsningen.

Fagkonsulent Randi Espegård vil ta dere gjennom kundereisen og blant annet snakke om innføringsløpet, tidsplaner og e-læring. Før vi får besøk av Christian Wiik Kynsveen og Tomas Einmo fra pilotkunden, Leirfjord kommune på Helgeland, som vil fortelle dere om erfaringer med Visma Flyt Barnevern som de har hatt i pilotfasen.

Avslutningsvis vil Gaute Hansen oppsummere og fortelle om videre framdrift for Visma Flyt Barnevern. Vi gleder oss til å vise dere enda mer av kommune-Norges nye fagsystem for Barnevernet!

Velkommen til nettseminar!

Ja takk, meld meg på

Ikon

Agenda

 

 

Dato og tidspunkt: Onsdag 25. mai - 09.30 - 10.45

Sted: Nettseminar - Link til seminaret vil bli tilsendt

Opptak fra nettseminaret og slides som benyttes vil bli tilgjengelig i etterkant av eventet og sendt til påmeldte.

-------

 • Velkommen
  v/ Gaute Hansen, Visma Enterprise

 • Status på utvikling
  v/ Kersti Maren Halvorsen, Visma Enterprise

 • Live demovisning
  v/ Mari Brovold, Visma Enterprise

 • Kundereisen for Visma Flyt Barnevern
  v/ Randi Espegard, Visma Enterprise

  • Innføringsløpet
  • Tidsplaner og grupper
  • E-læring
 • Erfaringer fra pilotfasen i Leirfjord kommune
  v/ Leirfjord kommune (Ytre Helgeland)

 • Oppsummering og videre framdrift
  v/ Gaute Hansen, Visma Enterprise


Meld deg på »

 

 

Om foredragsholderne

Gaute Hansen profilbilde

Gaute Hansen
Key Account Manager, Visma Enterprise

Gaute Hansen har arbeidet i Visma siden 2015. Han har både teknisk og salgsmessig bakgrunn fra IT bransjen siden starten på 90-tallet. I Visma har han jobbet med fagløsninger for oppvekst, og har for tiden mest fokus på nye løsninger for barnevernet og PP-tjenesten.

Tomas Einmo profilbilde

Tomas Einmo
Veileder/Superbruker,
Barneverntjenesten Ytre Helgeland

Tomas har jobbet i den kommunale barneverntjenesten siden 2009. Han har jobbet ved alle faser i barnevernsaker og er i dag koordinator for veiledningsteam. Han har vært superbruker på Visma Familia siden 2010 og ansvarlig for Visma Generell Sak implementert i tjenesten i 2021. I tillegg deltar han i lokal prosjektgruppe og på piloten for Visma Flyt Barnevern.

Christian Wiik Kynsveen profilbilde

Christian Wiik Kynsveen
Veileder/Superbruker,
Barneverntjenesten Ytre Helgeland

Christian er utdannet barnevernspedagog med master i samfunnsvitenskap/sosialt arbeid. Han har jobbet i den kommunale barnevernstjenesten siden 2016 og er i dag veileder i tjenesten. Han er i dag prosjektleder for implementeringen av pilot Visma Flyt Barnevern i tjenesten.  

Kersti Maren Halvorsen

Kersti Maren Halvorsen
Produktsjef, Visma Enterprise

Kersti Maren har jobbet i Visma med IT løsninger for barnevernet og andre offentlige fagløsninger i 15 år. De siste årene som produktsjef med fokus på barnevern og PPT.

Mari Brovold profilbilde

Mari Brovold
Solution Manager, Visma Enterprise

Mari er Solutions Manager, og har jobbet som fagkonsulent i Visma siden januar 2019. Hun har derfor solid kjennskap til hva det innebærer å implementere nye kunder og gjennomføre opplæring i bruk av løsningene Visma Samspill, Visma Flyt Sikker Sak, Visma Flyt Generell sak, Visma Flyt PPT og Visma Familia. Mari er utdannet barnevernspedagog og jobbet i det kommunale barnevernet før hun begynte i Visma.

Randi Espegard profilbilde

Randi Espegard
Fagkonsulent, Visma Enterprise

Randi har siden september 2019 jobbet som fagkonsulent i Visma. Noe som innebærer å gi opplæring og råd i bruk av Visma Familia Barnevern, Visma Flyt Barnevernvakt, Visma Flyt Barnevern Generell sak og Visma Samhandling Arkiv til barneverntjenester i Norge.

Hun er utdannet barnevernspedagog, og har bakgrunn fra barneverntjenesten, barnevernvakt og krisearbeid.

Nettseminar påmelding

Er du allerede kunde?

Husk å logge deg inn i Community hvor du finner siste nytt og kan følge nyttige diskusjoner.