Sikre en god start for dine skoleårsplanleggere

Kjør et kickoff med Visma for å sikre at ditt fylke kommer ordentlig i gang med skoleårsplanleggingen!

Vi har lagt opp et løp over 2 dager:

 • Dag 1: Digital plenumssamling
  • Kort innføring av timeplanens rolle i Visma InSchool (nye skoleårsplanleggere)
  • Hva er nytt og hva kommer i nær fremtid?
  • Undervisningsgrupper versjon 2
  • Bruk av automatikken i skoleårsplanleggingen
  • Mer kommer

 • Dag 2: Gjennomgang av konkrete/praktiske scenarier i plenum samt gruppediskusjoner etter utdanningsprogram

Når vi har slike samlinger lokalt åpner det opp for at flere fra fylket og den enkelte skole kan delta, og det er også en flott anledning for samarbeid på tvers av skoler i fylket.

 

Pris per fylke: kr. 60.000,-

Ta kontakt for mer informasjon

 

IMG_4290.jpg

Kickoff for skoleårsplanleggere på Gardermoen

Hvorfor en lokal samling?

Ved å gjennomføre en lokal samling i ditt fylke, får du muligheten til å skape samhandling mellom skoleårsplanleggerne hos deg. Samlingen kan være et utgangspunkt for videre erfaringsutveksling mellom skolene, men også på tvers av ressurser fra fylkeshuset. Visma stiller med faglig tyngde og bistand i skoleårsplanleggingen, og sørger for at samtlige skoler får fart på planleggingen av neste skoleår.

Benytt denne muligheten til å samle ressurser på tvers av fylket, slik at alle får en forståelse av merkantile prosesser og skoleårsplanleggingen i Visma InSchool!

Når man har lokale samlinger i fylket, senkes terskelen for å stille spørsmål siden folk er trygge på hverandre og vet at de har felles problemstillinger.

Gry Rishaug Hansen

Møre og Romsdal Fylkeskommune