Et helhetlig system

Et godt skoleadministrativt system kan gjøre at en større andel av studentene fullfører studiet. En avdelingsleder må bruke mye tid på oppfølging av ansatte, og skal derfor ikke forsinkes av systemet. En lærer skal bruke tiden på å forberede og gjennomføre undervisning, og i tillegg være oppmerksom på studentene. Selve administreringen skal være til minst mulig bry slik at det er enkelt å levere høy kvalitet. Det er dette som er målet vårt.


Visma InSchool er et helhetlig system. Det betyr at systemet erstatter flere mindre system – en ting du gjør ett sted påvirker og sendes til en annen del av systemet som kanskje tidligere var i et annet system. Visma InSchool er full av funksjonalitet for den store og komplekse skolen, og framstår samtidig som enkel å bruke for den mindre skolen. Med på kjøpet får du en velkjent og trygg aktør i softwarebransjen. Visma InSchool brukes av alle offentlige videregående skoler og fagskoler i snart samtlige fylker i landet.

Oversiktlig for studentene

Enkelt for lærerne

Trygt for skoleledelsen

Ta kontakt for en uforpliktende prat om skoleadministrasjon for din fagskole