Erfaringer fra en av privatskolene med lengst fartstid

Tryggheim videregående skole ligger på Nærbø på Jæren. Skolen har eksistert siden 1919 og er en kristen friskole som eies av Norsk Luthersk Misjonssamband. Tryggheim VGS har benyttet Visma InSchool siden 2018, og er en av privatskolene med lengst fartstid i løsningen. Vi i Visma ønsket derfor å høre litt om skolens erfaringer fra bruken av Visma InSchool, og har tatt en prat med skoleleder Kjetil Fylling. 

Kjetil har jobbet på Tryggheim VGS i syv og et halvt år. Han er studieleder ved skolen med ansvar for blant annet fagvalg, fag- og timefordeling og timeplan.

Elever og lærere aktive brukere av løsningen

– Vi føler at systemet fungerer godt, begynner Kjetil. – Nå har vi overveiende positive erfaringer med Visma InSchool, etter en del innkjøringsproblemer det første året. Det er lite klaging blant lærerne, og vi har inntrykk av at de i stor grad er fornøyd. Det ser vi blant annet gjennom at de er aktivt inne og bruker løsningen.


Kjetil opplever samspillet mellom lærerne og elevene som produktivt.

– Elevene følger jo nøye med på fraværet sitt og på resultatet av vurderinger, og det krever i sin tur at lærerne er "på" for å legge ut prøveresultater og oppdatere elevfraværet. Vi ser også at de lærerne som er mest aktive i bruken av Visma InSchool, også påvirker elevene sine til å bli det, forklarer han.

 

 

Kjetil Fylling, skoleleder ved Tryggheim VGS (foto: Tryggheim VGS)

Få feil og godt støtteapparat 

Han forteller videre at det rapporteres få feil. 

– Dette tror vi delvis skyldes at hjelpesidene til Visma InSchool, Zendesk, har godt oppdatert materiale. Vi bruker Zendesk aktivt, for eksempel når det nærmer seg karakteroppgjør. Da sender ledelsen ut lenker til lærerne med påminnelse om hvor de finner aktuelle og oppdaterte artikler om halvårsvurderinger og standpunkt. Det er tross alt noen måneder mellom hver gang de gjør disse rutinene, så en påminnelse kan være en god hjelp i en travel lærerhverdag.

I tillegg til å benytte seg av opplæringsmateriell på Zendesk, får Tryggheim god støtte av Visma InSchools supportapparat.

– Vi er svært godt fornøyd med supportapparatet til Visma InSchool. Vi opplever at medarbeiderne er veldig "på", og vi får svar raskt når vi sender henvendelser, utdyper Kjetil.

Når det gjelder funksjonalitet i Visma InSchool som skolen er spesielt fornøyd med, trekker Kjetil frem utskrift av kompetansebevis.

Utskrift av kompetansebevis fungerer godt og har gjort det lenge. Her byr Visma InSchool på en kraftig forbedring fra tidligere systemer.

Kjetil Fylling

Skoleleder, Tryggheim videregående skole

_DSC0106 copy.jpg

Illustrasjonsfoto

Visma InSchool er fremdeles i utvikling

Det er fremdeles noe utvikling av Visma InSchool som gjenstår, i tillegg til at det gjøres løpende forbedringer av eksisterende funksjonalitet. Kjetil påpeker at til tross for at de er fornøyde med løsningen, savner de bedre muligheter for kommunikasjon med foresatte enn den nåværende SMS-løsningen.

Visma Flyt Skole [Vismas løsning for grunnskole] har en god løsning, hvor foresatte får meldinger i appen. Dette kunne også vi hatt god bruk for, spesielt fordi vi har mange elever som ikke bor hjemme og har daglig kontakt med sine foresatte.

Han peker videre på utskrift av timeplan som et forbedringspunkt.

– Vi kunne ønske oss bedre funksjonalitet hva angår utskrift av timeplanen. Elevene sjekker jo timeplanen sin i appen og på nett, og her fungerer løsningen fint, men vi savner å kunne ta gode utskrifter også. Av og til er det praktisk, man er ikke alltid på nett.

Illustrasjon av Visma InSchool mobilapp

Illustrasjon: Visma InSchool mobilapp

Kompleks tilgangsstyring

Av hensyn til blant annet GDPR og personvern har Visma InSchool en sammensatt tilgangsstruktur, og ulike roller har tilgang til ulik informasjon. Skole/skoleeier kan sette opp tilgangene for de forskjellige rollene på skolen, noe som kan være en innviklet prosess.

– Skolen har hatt utfordringer med deler av tilgangsstyringen, forteller Kjetil. – Så lenge man følger en fast oppskrift på hvilke tilganger en ansatt skal ha, fungerer det greit, men vi har hatt noen problemer med for eksempel tilgangene til kontaktlærere. Vi skulle gjerne sett at tilgangene i større grad følger rollen og er mer intuitive, legger han til.