Fra pilot til produksjon: Nye fraværsdesign

En av de oppgavene lærere gjør aller mest i Visma InSchool er registrering av oppmøte - de fleste gjør faktisk dette flere ganger hver dag. Denne prosessen bør derfor være så enkel og brukervennlig som mulig, men de siste årene har vi i Visma InSchool fått en mengde tilbakemeldinger fra våre brukere om at oppmøteregistreringen har vært for vanskelig å bruke. Disse tilbakemeldingene har dannet grunnlaget for nye design og en ny arbeidsflyt som nettopp (februar 2023) er ferdig i pilot og lansert for alle våre brukere.

En klar forbedring

Kirkeparken VGS og Lørenskog VGS var blant skolene som bidro i piloteringen, og de er samstemte om at de nye designene er en klar forbedring.

- Det er helt klart blitt bedre, og det er lettere å registrere ulike typer fravær i ulike timer i en sammenhengende økt, sier Sanne M. Saly som er lærer ved Kirkeparken VGS.

Alt handler jo om antall klikk! Jo færre klikk, jo lettere blir det.

Sanne M. Saly

Lærer, Kirkeparken VGS

Også ved Lørenskog VGS virker lærerne veldig fornøyde.

- Det er kommet mye positive tilbakemeldinger, forteller Hege Anita Søvik, studieleder ved Lørenskog VGS. Den største forbedringen virker å være føring av fravær for enkelttimer i en økt, i tillegg til brukervennligheten generelt.

Piloteringen

Som pilotskole får skolene muligheten til å teste ut design og funksjonalitet før det er tilgjengelig for alle andre, og dette innebærer også å rapportere eventuelle feil. På denne måten får vi i Visma InSchool forbedret løsningen enda mer før resten av skolenorge tar den i bruk.

Jonas Skurtveit er utdanningsleder ved Kirkeparken VGS, og påpeker at det er viktig å understreke for skolene at de deltar i nettopp en pilot.

- Jeg hadde ikke forventninger om at løsningen skulle fungere knirkefritt, og det har absolutt en verdi å minne de ansatte på at en pilot innebærer å avdekke feil, sier Jonas. Målet om at det skal bli bedre på sikt er viktig å ha med seg.

I tillegg til å rapportere inn feil, kan skolene komme med innspill til forbedringer på løsningen de tester.

Vi opplevde kun én feil gjennom hele piloteringen, og det har vært stor motivasjon i det å kunne komme med innspill til forbedringer underveis.

Hege Anita Søvik

Studieleder, Lørenskog VGS

Innspillene som er kommet inn underveis i piloten vurderes videre i fylket og i Visma. Lærerne har vært flinke til å melde inn konstruktive innspill, og selv om ikke alle innspill kan implementeres, påpeker Hege Anita at lærerne opplever å bli hørt.

For å sikre en vellykket pilot har begge skolene fulgt opp lærerne sine godt underveis med blant annet informasjonsmøter. Jonas påpeker at det alltid er viktig å sørge for å informere godt om endringer som påvirker arbeidshverdagen.

- Det kan være fristende å tenke at ting er intuitivt eller at man forstår ting av seg selv, men det er noe helt annet å bruke løsningen selv sammenlignet med å se en demo, forteller han. Derfor er det veldig viktig å informere godt om endringene som kommer!

Ønsker du å bidra med testing av ny funksjonalitet eller gi tilbakemeldinger?

Meld deg inn i vår referansegruppe