Bestill Oppslag Lønn

Med et abonnement på Oppslag Lønn får du et enkelt og oversiktlig oppslagsverk på web som hjelper deg i lønnsarbeidet. Her finner du forslag til hvordan ulike problemstillinger kan løses, samt en praktisk veiledning til årsavslutning. Oppslagsverket oppdateres løpende i henhold til endring i regelverk som påvirker behandling av ulike ytelser i Huldt & Lillevik Lønn.

Følgende temaer finner du i Oppslag Lønn:

  • Feriepenger
  • Firmabil
  • Naturalytelser
  • Reise og diett
  • Skatt og arbeidsgiveravgift
  • Trekk i lønn
  • Personal
  • Fravær
  • Årsavslutning

Betingelser:

Prisene på Oppslag Lønn er 223,- kr pr. mnd pr bruker.  Alle priser er eks. mva. Oppslag Lønn faktureres fra påbegynt måned og forskuddsvis pr år. Abonnementet fornyes automatisk pr år og må sies opp skriftlig seneste 3 måneder før årets slutt.

Fyll inn informasjonen nedenfor for å bestille Oppslag Lønn.

Ved behov for flere brukere vil vi ta kontakt