Hva gjør Visma i forhold til spredning av koronaviruset?

Oppdatert 12. mars 2020 kl. 15.18


Visma tar bekymringen omkring spredning av koronaviruset svært alvorlig, og vi gjør alt vi kan for å beskytte våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte. Vi følger hendelsesforløpet nøye og etterkommer anbefalinger fra helsemyndighetene.

Vi har iverksatt tiltak og oppdatert interne retningslinjer for å minimere spredningen av smitte så langt det er mulig. Noen eksempler på tiltak så langt:

  • Reiser i tjenesten for våre ansatte minimeres til det helt nødvendige, og digitale møter brukes i stedet så ofte som mulig.
  • Reise i tjenesten til risikoområder er ikke tillatt.
  • Interne aktiviteter og større møter som ikke er kritiske blir flyttet til en senere dato, og/eller erstattet med digitale møter.
  • Ansatte som har kommet tilbake fra å reise i et risikoområde, eller som har hatt kontakt med noen som bekreftes smittet med koronavirus, pålegges å jobbe hjemmefra de neste 14 dagene uavhengig av tegn til symptomer.

I tillegg informeres alle ansatte om smittespredning og viktigheten av god håndhygiene.

I tilfeller der våre kunder har innført begrensninger som påvirker muligheten til å levere våre produkter og tjenester, vil vi ta dette til betraktning.

Visma jobber løsningsorientert for å sikre en sikker og stabil levering fremover, og dersom du som kunde har spørsmål omkring dette, anbefaler vi å ta direkte kontakt med det Visma-selskapet du er kunde hos.

Å forhindre spredning av smitte i samfunnet er en felles dugnad for oss alle. Som et stort og ansvarlig selskap har Visma rutiner, retningslinjer, planer og allerede dannede grupper for å håndtere en mulig krisesituasjon, uansett hva det er.

Denne informasjonen oppdateres kontinuerlig etter behov.