31 Oct 2022
Organisation

Visma vokser videre og øker tilstedeværelsen i Europa

Visma økte omsetningen med 20 prosent i tredje kvartal, med særlig sterk vekst innen SaaS-produkter. Salg av virksomheter utenfor strategisk kjerne og høy oppkjøpsaktivitet støtter akselerert vekst innen programvare og videre geografisk ekspansjon.

Visma oppnådde en omsetning på 533 millioner euro i tredje kvartal, en økning på 20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) ble på 173 millioner euro, opp 12 prosent fra Q3 21. Tallene er justert for salget av Vismas IT-konsulentvirksomhet, tidligere en del av Visma Custom Solutions, som ble fullført ved utgangen av Q3 22.

“I et turbulent klima for næringslivet og samfunnet som helhet, fortsatte Visma å levere lønnsom vekst i 3. kvartal. I tider med økonomisk usikkerhet vil bedrifter og organisasjoner ha enda sterkere insentiver til å investere i programvare som automatiserer prosesser og øker effektiviteten”, sier Merete Hverven, konsernsjef i Visma.

Økte investeringer i produktutvikling og markedsføring av Vismas kjerneprodukter innen SaaS (Software as a Service) bidro til en organisk inntektsvekst på hele 27 prosent for denne kategorien. Mer enn 84 prosent av konsernets inntekter kommer nå fra produkter levert gjennom nettskyen, og årlig repeterbar omsetning (ARR) har nådd 1,9 milliarder euro.

Økende tilstedeværelse i Europa

En annen viktig begivenhet i kvartalet var oppkjøpet av den franske programvareleverandøren Inqom, som automatiserer regnskapsprosesser gjennom kunstig intelligens. Transaksjonen markerer Vismas første inntreden i Frankrike.

“Visma har betydelige vekstambisjoner i Frankrike, og vurderer også løpende muligheter i andre nye markeder i Europa. Mange europeiske virksomheter har fortsatt ikke kommet i gang med å flytte sine sentrale IT-systemer opp i skyen, og vi ønsker å være deres foretrukne leverandør av virksomhetskritisk programvare. Tilgjengelig fra hvor som helst, sikkert og alltid oppdatert”, sier Hverven.

I tillegg til annonseringen av Inqom gjennomførte Visma oppkjøpet av svenske Bokio, en leverandør av skybaserte regnskapssystemer. Ved utgangen av kvartalet hadde totalt 28 nye selskaper med en kombinert omsetning på 97 millioner euro blitt en del av konsernet så langt i 2022. Til sammenligning gjennomførte konsernet 42 oppkjøp i hele 2021.

I slutten av september lanserte Visma også et offentlig tilbud på House of Control, et norsk teknologiselskap som utvikler SaaS-løsninger for kontraktshåndtering og IFRS 16-overholdelse. Tilbudet, som utløper i slutten av oktober, er enstemmig anbefalt av House of Controls styre og ledelse.

Et rendyrket softwareselskap

Mens oppkjøp fortsatt er en sentral del av selskapets vekststrategi, har Visma også solgt flere selskaper så langt i 2022. I tillegg til salget av IT-konsulentvirksomheten, signerte konsernet også avtaler om å selge sin Cloud Infrastructure Services (CIS) divisjon og Visma Finance Norway i løpet av kvartalet.

– Salg av virksomheter utenfor vår strategiske kjerne er drevet av vår overbevisning om at selskapene vil oppnå sterkere vekst og skarpere fokus som selvstendige enheter. Når det gjelder Visma, blir vi mer strømlinjeformet og fokusert på vår egen kjerne av virksomhetskritisk, standardisert programvare i skyen, sier Hverven.

Høydepunkter for tredje kvartal 2022:

  • Første inntreden i Frankrike gjennom oppkjøpet av Inqom
  • Omsetning på 533 millioner euro, opp 20 prosent fra samme kvartal i fjor
  • EBITDA på 173 millioner euro, en økning på 12 prosent sammenlignet med Q3 21
  • Årlig repeterbar omsetning nådde 1,9 milliarder euro, 14 prosent organisk vekst
  • Fullført salg av IT-konsulentvirksomhet (del av Visma Custom Solutions), signert avtaler om salg av CIS-divisjon og Visma Finance Norway
  • Nær 20 millioner månedlige e-fakturaer behandlet gjennom Vismas systemer (+24 prosent), lønnssystemer genererte 11,1 millioner lønnsslipper (+13 prosent)

Les hele rapporten for tredje kvartal

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Lage Bøhren, kommunikasjonssjef i Visma: +47 921 57 801, lage.bohren@visma.com

Lage Bøhren

Kontaktinformasjon for PR direktøren for Visma Norge.