20 Mar 2023
M&A

Visma Software gjør klimarapportering enklere med Sonya

Visma Software utvider tilbudet av ESG-verktøy med Sonya – appen som hjelper bedrifter med å nå sine klimamål, og ta mer bærekraftige valg.

Sonya er en unik løsning for utlegg og reiseregninger, med verktøy som gir ansatte oversikt over egne utslipp og forslag til tiltak for å redusere dem. 

Nå blir Sonya en del av Visma Softwares skybaserte lønnssystem, Payroll. Integrasjonen gjør det mulig for bedrifter å sammenligne klimapåvirkningen mellom hver enkelt ansatt, og det vil bidra til at bevisstheten rundt egne utslipp økes.

“Norske bedrifter skal halvere sine utslipp av klimagasser innen 2030, men mangler fortsatt gode verktøy for å måle eget avtrykk og finne muligheter for kutt. Her vil Sonya være et godt supplement, både for å opplyse og engasjere ansatte i dette viktige arbeidet”, sier Øyvind Larsen, adm. direktør i Visma Software.

“Vi er svært glade for å bli en del av Visma-familien, og vi ser frem til å kunne styrke vår innsats for å bekjempe klimaendringene sammen. Med Visma som eier, vil vi kunne nå ut til enda flere kunder og tilby våre innovative løsninger i en større skala", sier Kjell Rune Monsø, daglig leder i Sonya.

Posisjonert for strengere krav

Med unntak av energi og materialer, står pendling og reiser for de største klimautslippene i en bedrift. 

Sonya beregner automatisk utslipp ved aktiviteter som fly, tog, buss, taxi, lunsj og alle andre utlegg, slik at de ansatte får hjelp til å ta de beste valgene for miljøet. Ambisjonen er å gi bedriften full oversikt med klima KPI-er som oppdateres i sanntid – klare for anbud eller rapportering til myndighetene.

“Foreløpig er det kun de største selskapene i Norge som er pålagt å rapportere detaljert på klimaavtrykk, men dette er noe alle bedrifter må forholde seg til i årene som kommer. Ikke bare for å møte strengere krav fra myndighetene, men også for å vise ansatte og kunder at man jobber seriøst med å løse klimautfordringene”, sier Larsen.

Strategisk satsing på ESG

Det er teknologiselskapet Apps som har utviklet Sonya, og som nå selger rettighetene til produktet.

For Visma Software er oppkjøpet del av en strategisk satsing med målsetning om å integrere ESG-faktorer (Environmental, Social, Governance) i sine ERP- og regnskapssystemer. 

Fra før tilbys integrasjon mot Equality Check, som måler og rapporterer bedriftens arbeid med likestilling og mangfold i henhold til aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP). Visma Softwares nye fellesforetak med Amesto for HRM-plattformen, Meet Dottie, vil gi ytterligere styrket funksjonalitet på dette området.

“For oss er dette startskuddet på en reise for å gjøre ESG-rapportering tilgjengelig også for mindre virksomheter. Dette er et felt med fragmenterte data og komplekse sammenhenger, og vi trenger både mer presise verktøy og tydeligere krav fra myndighetene for å komme i mål”, sier Larsen.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Lage Bøhren, kommunikasjonssjef i Visma +47 921 57 801

[email protected]

Om Visma Software

Visma Software er en del av Visma-konsernet, Europas ledende leverandør av virksomhetskritisk programvare. Selskapet utvikler og selger løsninger som bidrar til å effektivisere arbeidsprosesser innen økonomi, HR og rapportering.

Lage Bøhren

Nasjonal pressekontakt for Visma Norge.