29 Jun 2023
Software

Visma Sign er Norges mest kjente løsning for elektronisk signering

Over halvparten av norske bedrifter har tatt i bruk elektronisk signering av dokumenter, og Visma Sign er den mest kjente løsningen på markedet.

Det fremgår av en undersøkelse gjennomført av analysebyrået nSight, som også viser en tilsvarende posisjon for Visma Sign i Sverige og Finland. Totalt 20 prosent av de nordiske bedriftene som svarte på undersøkelsen har tatt i bruk Visma Sign.

Bruken av elektronisk signatur har økt betydelig i Norden siden 2020, da store deler av arbeidslivet ble tvunget over i fjernmodus som følge av pandemien. 55 prosent av bedriftene som svarte på undersøkelsen i Norge og Finland benyttet elektronisk signering, mens den tilsvarende andelen i Sverige var på 39 prosent.

Knappe to år etter lanseringen på det norske markedet har Visma Sign allerede fått en sterk posisjon, synliggjort ved at 35 prosent av respondentene oppga at de kjente til løsningen. De norske respondentene var også de som i størst grad vurderte å ta løsningen i bruk.

Vektlegger sikkerhet og brukervennlighet

I Norge er elektronisk signering mest brukt til signering av administrative og juridiske dokumenter, samt dokumenter innen personalhåndtering. I Finland brukes det mest til salg, for eksempel signering av kjøpskontrakter, og i Sverige til samarbeidsavtaler. 

På spørsmål om de viktigste kriteriene for valget av elektronisk signeringstjeneste, var det to egenskaper som kom tydelig frem i alle de tre landene. Dersom bedriften skulle skaffe seg en elektronisk signeringstjeneste, måtte den være sikker og enkel å bruke, og Visma Sign skåret høyt på begge disse egenskapene i undersøkelsen.

Undersøkelsen viste også en tydelig kontrast mellom bedriftenes forventninger til sikker signering av avtaler, sammenlignet med deres rutiner for sikker oppbevaring av dokumentene i etterkant.

I Norge er harddisk på egen PC det vanligste stedet for oppbevaring av bedriftens viktigste dokumenter, med en andel på 34 prosent. Bedrifter som oppbevarer dokumentene sine i mapper utgjorde en andel på 29 prosent i undersøkelsen. En tilsvarende andel av de spurte benyttet det som anses som det sikreste alternativet, lagring gjennom en skytjeneste.

Det forventes at økende bevissthet rundt IT-sikkerhet og cyberkriminalitet gjør at bruken av skytjenester til oppbevaring av avtaler vil fortsette å øke i de nordiske landene. Bruk av én tjeneste til samtlige avtaler muliggjør en effektiv administrering for bedriften, og imøtegår kravene til sikker håndtering av personopplysninger under EUs GDPR-regelverk.

Lage Bøhren

Nasjonal pressekontakt for Visma Norge.