22 Mar 2023
Financials

Visma publiserer årsrapport for 2022: Godt posisjonert for videre vekst etter rekordhøye investeringer

Visma leverte et sterkt resultat i 2022. Tidenes høyeste investeringer i produktutvikling og oppkjøp legger grunnlaget for videre vekst innen skybasert programvare i Europa.

Visma fikk en omsetning på 2,1 milliarder euro i 2022, en vekst på 19 prosent i forhold til 2021. Inntekter fra SaaS (Software as a Service) og relaterte skytjenester utgjorde 85 prosent av konsernets omsetning i 2022, opp fra 81 prosent i 2021. EBITDA for hele året endte på 587 millioner euro, en økning på 11 prosent sammenlignet med 2021.

Visma betjener nå over 1,4 millioner kunder over hele Europa og Latin-Amerika, en vekst på 26 prosent sammenlignet med året før. Nær 22 millioner e-fakturaer og 11 millioner lønnsslipper passerer gjennom konsernets systemer hver måned.

"Visma vil fortsette å gjøre det vi er best på. Vi utvikler programvare som automatiserer og forenkler administrative oppgaver både i privat og offentlig sektor. Dermed bidrar vi til et mer effektivt samfunn", sier Merete Hverven, konsernsjef i Visma. 

Se høydepunktene og last ned rapporten her

Rekordhøye investeringer

I løpet av 2022 solgte Visma sine virksomheter innen IT consulting og Cloud Infrastructure Services (CIS). Dermed rendyrkes konsernets virksomhet i enda større grad rundt SaaS og standardisert programvare, og midlene fra disse salgene skal reinvesteres i tråd med Vismas strategiske fokus.

Oppkjøp av programvareselskaper er en sentral del av Vismas vekststrategi, og gjør det mulig for konsernet å utvide og forbedre produkttilbudet både i eksisterende og nye markeder. I 2022 kjøpte Visma i alt 42 selskaper i åtte land for en rekordhøy totalsum på 1,1 milliarder euro. Disse inkluderte konsernets første oppkjøp i Frankrike og Tyskland.

For å møte våre kunders forventninger til sikker, effektiv og brukervennlig programvare, investerte Visma også et rekordhøyt beløp på 424 millioner euro i produktutvikling i løpet av fjoråret. Dette utgjør nær 21 prosent av konsernets totale omsetning, en av de høyeste andelene i bransjen.

Et eksempel på en slik investering i løpet av 2022 var etableringen av Vismas niende kompetansesenter, «Visma Tech Portugal», i byen Porto. Senteret vil fungere som et nav for innovasjon innen områder som cybersikkerhet, kunstig intelligens (AI), produktdesign og andre områder.

"Vi bruker AI og maskinlæring for å øke kundenes effektivitet og konkurranseevne. I tillegg er det en prioritet for oss at produktene enkelt kan kobles sammen med andre systemer gjennom API-er, slik at kundene har sømløs synkronisering av sine data på tvers av forretningsfunksjonene sine", legger Hverven til.

En bølge av digital transformasjon

Mens 2022 var et år med økt økonomisk usikkerhet for bedrifter og forbrukere, fortsetter Visma å se betydelig vekstpotensial for sin virksomhetskritiske, skybaserte programvare.

Bare 34 prosent av bedriftene i EU har tatt i bruk skytjenester, ifølge The Digital Economy and Society Index (DESI). DESI avslører også et betydelig gap mellom store selskaper og SMB-segmentet (små og mellomstore bedrifter) i bruken av grunnleggende digitale løsninger, som ERP-programvare og e-handel.

For å nå målet om at 75 prosent av selskapene skal ta i bruk skytjenester og andre avanserte teknologier innen 2030, har EU i sin økonomiske “gjenopprettingsplan” satt av 127 milliarder euro til digitale reformer og investeringer.

Mer enn halvparten av dette beløpet er planlagt brukt til digitalisering av offentlige tjenester og virksomheter, særlig innen SMB. Dette er segmenter hvor Visma har etablert en ledende posisjon.

"Europa har fortsatt et stort potensial for å jobbe smartere og mer effektivt med digitale løsninger. Vi venter derfor fortsatt sterk etterspørsel etter virksomhetskritisk programvare i årene som kommer," sier Hverven.

Nøkkeltall for 2022 

Tall i millioner euro 2022 2021* Endring
Omsetning 2 056 1 726 +19%
EBITDA 587 529 +11%
Nettoresultat fra videreført virksomhet 161 58 +178%

*Justert for å reflektere salgene av IT-konsulentvirksomheten og Cloud Infrastructure Services (CIS) i 2022

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Lage Bøhren, kommunikasjonssjef i Visma +47 921 57 801

lage.bohren@visma.com

Om Visma

Visma er en ledende leverandør av skybasert, virksomhetskritisk programvare, med omsetning på 2,06 milliarder euro i 2022, 14,000 ansatte og 1,4 millioner kunder i Europa og Latin-Amerika. Ved å forenkle og automatisere prosesser for bedrifter og organisasjoner av alle størrelser, bidrar vi til å skape et mer effektivt og fremgangsrikt samfunn. Les mer om oss på visma.com.

Lage Bøhren

Nasjonal pressekontakt for Visma Norge.