9 Jun 2023
Software

Tap av bekymringsmeldinger til Barnevernet - status

Det ble nylig avdekket en svakhet i integrasjonen mellom Familia, Vismas fagsystem for barnevernet, og Nasjonal portal for bekymringsmelding. Svakheten har medført at varslere ikke har fått beskjed i tilfeller der meldinger sendt gjennom portalen av ukjent årsak ikke er blitt registrert i Familia.

Feilen i Familia ble raskt rettet, og en oppgradering av programvaren ble sendt ut til alle kommuner 31.mai. Visma har de siste dagene arbeidet tett med kommuner og nasjonale myndigheter for å kartlegge omfanget av tapte bekymringsmeldinger. Vi har i tillegg bistått kommuner som har uttrykt behov for assistanse i arbeidet med å implementere programvareoppdateringen.

Familia er lokalt installert hos kommunene, så det har vært nødvendig med et tett samarbeid for å få avdekket omfanget av tapte meldinger. Visma understreker at den følgende oversikten er basert på foreløpige tall:

Omfang basert på foreløpig kartlegging:

  • Antall kommuner som benytter løsningene (Familia med integrasjon mot Nasjonal portal for bekymringsmelding): 242*
  • Antall kommuner som har meldt avvik (har tapt bekymringsmelding): 23
  • Antall kommuner bekreftet uten avvik (ingen bekymringsmeldinger tapt): 168
  • Antall kommuner ennå ikke besvart: 51
  • Totalt antall meldinger registrert tapt: 67

*Nedjustert fra tidligere oppgitt antall på 244 kommuner

Hvordan sikrer vi at dette ikke skjer igjen?

Det viktigste er å sikre at alle kommuner installerer feilrettingen for Familia, og her har 220 kommuner rapportert til Visma at dette er gjennomført. Visma fortsetter arbeidet med å sikre at samtlige kommuner oppdaterer så raskt som mulig, inkludert å stille våre ressurser til rådighet for de som ønsker det. Visma vil igjen beklage sterkt situasjonen som har oppstått.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Lage Bøhren, kommunikasjonssjef i Visma +47 921 57 801
[email protected]

Lage Bøhren

Nasjonal pressekontakt for Visma Norge.