21 Nov 2022
Organisation

Norske kommuner styrker innkjøpsarbeidet med Visma Proceedo

Visma Proceedo skal levere løsninger for e-handel til Abakus, et innkjøpssamarbeid mellom 11 norske kommuner fra Østerdalen til Trøndelag.

Proceedos skybaserte og plattformuavhengige innkjøpssystem håndterer alle deler av bestillingsprosessen og samtlige innkjøpsrutiner i én og samme løsning.

Proceedos løsning benyttes allerede av nær halvparten av kommunene i Sverige, med rundt 900.000 brukere. I Norge betjener selskapet primært store bedrifter i privat sektor, og avtalen med Abakus er selskapets første innenfor kommunal sektor i Norge.

“Stadig flere kommuner innser behovet for å optimalisere tid og ressurser for å skape mer verdi for virksomheten. Jeg er svært fornøyd med at vi nå har fått muligheten til å jobbe med offentlig sektor i Norge”, sier Stefan Norr, administrerende direktør i Visma Proceedo.

Bjarne Skarpmo er innkjøpsrådgiver og prosjektleder med ansvar for implementering av e-handelssystemer i de 11 kommunene som anskaffer gjennom Abakus.

“Årsaken til at vi valgte Proceedo er først og fremst hvor brukervennlig løsningen er for hele organisasjonen, både for spesialistene på økonomi og innkjøp samt øvrige ansatte. Vi får nå en grad av automatisering som ingen andre løsninger på markedet kan måle seg med, og det vil gjøre hverdagen enklere for kommunene”, sier Skarpmo.

Økende trend

Skarpmo viser til at syv av elleve Abakus-kommuner allerede bruker andre tjenester fra Visma-konsernet, for eksempel innen økonomistyring.

“Alle kommuner har god erfaring med Visma, så det er en aktør vi har tillit til”, sier Skarpmo.

Norr i Proceedo viser til at innkjøpssamarbeid mellom små aktører er en økende trend, både i offentlig og privat sektor.

“Å ha kontroll over at organisasjonens innkjøp gjøres til rett avtale og pris, og at alt går riktig for seg, kan være avgjørende for selskapets konkurransekraft og vekstmuligheter. Særlig nå som vi står overfor mer urolige økonomiske tider”, sier Norr.

Lage Bøhren

Kontaktinformasjon for PR direktøren for Visma Norge.