Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Visma Global Innkjøp og Lagerstyring

Kurs i logistikkrutiner i Visma Global for effektiv og automatisert bestilling-, innkjøp- og lagerstyring tilpasset din bedrifts behov.

På kurset går vi blant annet igjennom:

 • Hvordan gjøre varelagervurderinger? Vi ser på hvordan disponibelt antall beregnes, og hva som skjer med lagerverdier når varen går ut av- og inn på lager.
 • For at antall på lager skal stemme, må alle fysiske lagerbevegelser gjenspeiles i Visma Global. Handlingen her er avgjørende. Det handler om å vite NÅR Visma Global melder varen ut/inn av lager, og HVORDAN du fører de ulike bevegelsene inn i Visma Global
 • Automatiseringsrutiner for mer effektiv logistikkhåndtering, blant annet automatisk bestillingsforslag
 • Kjøps- og lagerstatistikker

Kurset varer i to dager fra kl. 09.00-15.00.

Målgruppe

Kurset er for deg som arbeider med lager- og/eller står for innkjøp og bestilling av varer.

Forkunnskaper

Du bør ha en generell forståelse for oppbygningen av Visma Global, ha gjennomført kurset "Visma Global fakturering", "Visma Global regnskap trinn I", eller ha tilsvarende kompetanse.

Kurset inngår i avtalen om Kursabonnement.


 

Parameteroppsett i logistikkmodulen

 • Hvordan ønsker du å beregne «Disponibelt antallX»?
 • Få «Parameterinnstillingene» optimalt satt opp for din bedrift

Aktuelle grunndata på leverandører og artikler

 • Prissetting og –oppdatering på artikler
 • Alternative leverandører per artikkel
 • Min- og Maks lagerantall per artikkel for automatisk å få foreslått antall til bestilling
 • Endring av blanketter til leverandører, med fast tekst, språk, etc.
 • Utsendelse av blanketter for eksempel på e-post

Manuell bestilling

 • Hvordan opprette en bestilling, og følge den videre til varen og fakturaen er mottatt

Automatisk bestillingsforslag

 • Basert på Min og Maks antall satt på artikkelen, samt ønskede systeminnstillinger, vil Visma Global automatisk foreslå hvor mye av aktuelle artikler skal bestilles til hvilke leverandører

Innkjøpsplanlegger

 • Ved flere alternative leverandører satt på artikkelen, får vi her oversikt over hvilke leverandører leverer aktuell artikkel, til hvilken tid og hvilken pris

Bokføring av bestilte varer

 • Hvilke hovedbokskonti påvirkes dersom man velger og automatisk overføre innkjøpet til regnskapet
 • Leveringsstatus
 • Gir en oversikt over Antall på lager, Disponibelt antall, Antall i ordre og Antall i bestilling per artikkel

Lagerbevegelser

 • Loggfører hver lagerbevegelse; Lagertelling, Manuelle lagerjusteringer, Artikler inn og ut av lager. Vi kan se hver bevegelse, eller ta ut rapporter med ferdig beregnet Lagerantall og Lagerverdier hentet fra Tabellen Lagerbevegelser

Satsvise rutiner

 • Hva er satsvise rutiner?
 • Vareopptelling
 • Prisoppdatering

Manuell lagerstyring

 • Inn- og uttak av varer på lager
 • Overføring av varer fra et lager til et annet
 • Varetelling

Restordrehåndtering

 • Ordre ferdigmelding
 • Satsvis Plukk og Pakk av restordre

Rapportering

Lagerverdilister

 • Lagersaldolister
 • Statis-Ticker: Innkjøp og lager

Kurs gjennomføres med bruk av leverandørens PC og trening på praktiske oppgaver. Maks antall deltagere er 12.  Kursprisen inkluderer kursdokumentasjon, lunsj og bevertning. Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og bli bedt om å gi din evaluering av kurset.

Kurset inngår i avtalen om Kursabonnement.

Instruktør

Instruktøren er sertifisert i Visma Global.

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 2 dager
Klokkeslett 09.00 - 15.00
Pris 8800
Adresse Visma-huset Skøyen
Kurssted Åpne kart