Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

Alle kurs er online, foreløpig frem til august.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Visma Global Dokumentsenter - Webinar

På kurs i Visma Dokumentsenter viser vi deg oversikt over dokumenter på flyt, vi ser på funksjonalitet, skanning, tolking, behandling og arkivering i Dokumentsenter.

Kurset varer i en dag fra kl. 09.00-15.00.

Målgruppe

Kurset er for regnskapsfører, og deg som mottar, skanner og/eller behandler dokumenter i Visma Dokumentsenter.

Forkunnskaper

Ingen krav.

Om webinar

Dette er et nettbasert kurs. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset.

På kurset bruker du egen PC. Du må logge deg på webinaret lokalt (ikke via terminalserver/Citrix) og ha på lyd. I løpet av kursdagen jobber vi med praktiske oppgaver, og du har mulighet til å stille spørsmål og ha dialog med kursleder.
Kurs inngår i avtale om Kursabonnement.

Oppsett for Dokumentsenter i økonomisystemet

 • Ansatte, leverandører, og filplassering

Innstillinger i Dokumentsenter

 • Sette varsel, antall behandlingsdager
 • Oppsett e-postvarsel for mottagere
 • Flytregler, rekkefølge på flyt, kriterier for flyt

Innlesing av dokumenter

 • Skanning og innhenting av dokumenter

Kontering

 • Tolk
 • Forbedring av tolken, koder slik at OCR-modulen gjenkjenner flere fakturaer
 • Manuell registrering

Flyt

 • Knytte til mottaker og sende på flyt
 • Behandling fra mottagers side
  • Notat og kommentarer som følger flyten

Dokumentoversikt

 • Status på godkjente/ikke-godkjente dokument
 • Selektere dokumenter basert på for eksempel dato, status
 • Overføring til økonomisystemet

I økonomisystemet

 • Oppdatere bunten
 • Oppslag på dokumenter

Visma Approval

 • Godkjenning av dokumenter i Visma.net
 • Tilleggsmodul til Dokumentsenter

Om webinar

Dette er et nettbasert kurs. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset.

På kurset bruker du egen PC. Du må logge deg på webinaret lokalt (ikke via terminalserver/Citrix) og ha på lyd. I løpet av kursdagen jobber vi med praktiske oppgaver, og du har mulighet til å stille spørsmål og ha dialog med kursleder.Kursmateriell kan bli delt ut i forkant, under og etter kurset. Alle kursdeltakere mottar kursbevis og blir bedt om å evaluere kurset i etterkant.

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

Instruktør

Kursinstruktør er sertifisert konsulent på aktuelle Visma produkt.

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 09.00 - 15.00
Pris 4900