Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

De fleste av våre kurs er online denne høsten.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Visma Finale Brukerkurs dag 1 og 2 - Webinar

Kurset starter med en gjennomgang av hvordan Visma Finale Årsoppgjør er bygget opp og hvordan du kan få automatikken til å gjøre jobben for deg. Vi ser spesielt på oppbyggingen av kontoplanen, som er selve «ryggraden» i programmet. Vi foretar årsoppgjøret for et aksjeselskap og en selvstendig næringsdrivende.

På kursets dag 2 tar vi for oss avslutningen av et omfattende aksjeselskap og eierregisteret i et ansvarlig selskap. Vi vil  gå igjennom hvordan du skal håndtere spesielle problemstillingen i Finale Årsoppgjør, som f.eks. fremføring og utligning av skattemessig underskudd, aksjeutbytte og midlertidige forskjeller/utsatt skatt. Vi vil også se på presentasjonen av det offentlige regnskapet og på hvordan du lager og redigerer noter, årsberetning og prinsipp-note på en effektiv måte med Visma Finales kontokoder i tekst.

Kursets Dag 2 bygger videre på Dag 1. Du kan velge å delta på en dag eller begge dagene.

Målgruppe

Visma Finale Brukerkurs passer for deg som skal benytte Finale Årsoppgjør for første gang, regnskapsmedarbeider eller revisor. Kurset er også tilrettelagt for deg som ønsker en grundig oppdatering i bruken av programmet.

Om webinar

Dette er et nettbasert kurs. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset.

På kurset bruker du egen PC. Du må logge deg på webinaret lokalt (ikke via terminalserver/Citrix) og ha på lyd. I løpet av kursdagen jobber vi med praktiske oppgaver, og du har mulighet til å stille spørsmål og ha dialog med kursleder.Dette er et fagkurs som er uavhengig av hvilke regnskapsprogram som benyttes. Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og blir bedt om å gi din evaluering av kurset.

Kurset inngår i avtalen om Kursabonnement.

Etterutdanning for regnskapsfører og revisor

Visma Software AS har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

Brukerkurs dag 1:
3 timer Finansregnskap, 3 timer Skatterett, 1 time Bokføring

Brukerkurs dag 2:
3 timer Finansregnskap, 3 timer Skatterett, 1 time Bokføring


Dag 1

 • Oppbyggingen av menyer og funksjonstaster
 • Klientinformasjonen, hvor benyttes den
 • Kontoplanfunksjoner, selve kjernen i finale
 • Registrering av startverdier
 • Avslutningsfunksjoner
  • Beholdningsvurderinger og tidsavgrensinger
  • Regnskapsmessige avskrivninger\driftsmiddelkartoteket
  • Saldoavskrivninger
  • Opplysninger til ligningspapirene
  • Skatteberegning og disponering
  • Eierregisteret og disponering for enkeltmannsforetak
  • Ektefellefordeling av næringsinntekt
 • Rapporter og utfylling av ligningsskjemaer
  • Vi ser på alle funksjoner som vedrører skjemaer og hvordan man effektivt skal bruke disse
 • Eksportfunksjoner og utskriftsjobber
 • Visma Finale Skatt
  • Overføring fra årsoppgjør til skatt
  • Innhenting av forhåndsutfylte data
  • Utfylling og kontroll av data
  • Innsending til Alt-Inn
  • Utskrifter

Dag 2

 • Klientinformasjon
 • Standard kontoplan
 • Registrering av startverdier
 • Avslutning
  • Beholdningsvurderinger og tidsavgrensninger
  • Regnskapsmessige avskrivninger\driftsmiddelkartoteket
  • Kjøp og salg av driftsmidler
  • Saldoavskrivninger
  • Regnskapsmessig og skattemessig avsetning til tap på fordringer
  • Aksjonærregisteret, nye aksjonærer, kjøp-salg, innhenting fra Alt-inn
  • Midlertidige forskjeller\usatt skatt
  • Fremførbart underskudd
  • Konsernbidrag
  • Utbytte
  • Veivisere
  • Skatteberegning\Disponering
  • Ferdigmarkering av klient - Fasitverdier
 • Rapporter og skjemaer
 • Redigering av offentlig regnskap og noter
  • Notebiblioteket
  • Standard noter
  • Standard noteklienter
  • Kontokoder i tekst
 • Ansvarlige selskap, ANS\DA
  • Effektiv bruk av eierregisteret
  • Opptak av nye eiere
  • Kjøp\salg av andeler

 

Om webinar

Dette er et nettbasert kurs. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset.

På kurset bruker du egen PC. Du må logge deg på webinaret lokalt (ikke via terminalserver/Citrix) og ha på lyd. I løpet av kursdagen jobber vi med praktiske oppgaver, og du har mulighet til å stille spørsmål og ha dialog med kursleder.Dette er et fagkurs som er uavhengig av hvilke regnskapsprogram som benyttes. Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og blir bedt om å gi din evaluering av kurset.

Kurset inngår i avtalen om Kursabonnement.

Etterutdanning for regnskapsfører og revisor

Visma Software AS har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

Brukerkurs dag 1:
3 timer Finansregnskap, 3 timer Skatterett, 1 time Bokføring

Brukerkurs dag 2:
3 timer Finansregnskap, 3 timer Skatterett, 1 time Bokføring


Sted og dato
Status Fullt
Varighet 2 dager
Klokkeslett 09.00 - 16.00
Pris Pris 1 dag 4600 Pris 2 dager 8300