Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

De fleste av våre kurs er online!

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Visma Flyt Skole - Kurs i terminavslutning

Kurset tar for seg sentrale punkt knyttet til terminavslutning i Visma Flyt Skole. Dette inkluderer registrering av karakterer, fravær, vitnemål, eksamensgrupper, vigo-fil og kobling mot PAS. Vi ser også på hvordan informasjon knyttet til terminavslutning kan vises for foresatte.

Agenda

•Faglista og skoleår
•Læreren registrerer fravær og karakterer. Standpunkt følger faglista

•Fraværsføring og fratrekk av fravær som følge av Covid-19
•Etterregistrering av info til vitnemålet (karakterer og fravær)
•Spesialtilgang eksamenskoordinator og eksamensgrupper
•PAS
•Fagkoder, FAM-koder, vitnemålsmerknad og vitnemålsvedlegget.
•Endring av karakterer

•Eksamen
Kursets mål

Gi en god forståelse for sentrale prosesser knyttet til terminavslutning i Visma Flyt Skole

 

Skoleadministratorer, men også kommuneadministratorer kan delta.
Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 14.00 - 15.00
Pris 1720