Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

Alle kurs er online, foreløpig frem til august.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Visma Business - Autoprodukter og effektive rutiner

Hvordan bruke Visma Business til å bli morgendagens regnskapsfører

I løpet av en effektiv og praktisk kursdag går vi igjennom hvordan du kan sette opp ditt regnskapssystem for å få full effekt av automatiserte tjenester, og gode arbeidsrutiner i din Visma programvare. Bli kjent med de ulike Autoproduktene, og hvordan du kan bruke de på beste måte. Få i tillegg en gjennomgang av ny funksjonalitet i Visma Business og Visma Dokumentsenter.

Vi jobber "hands-on" i vårt demomiljø og tester ut ulike rutiner i løpet av kurset. Kurset er for deg som jobber med Visma Business, og vi anbefaler at du har grunnleggende kunnskaper i programmet for å ha utbytte av dagen.

Kurset varer en dag fra kl. 09.00-15.00. Kurset gir timer for etterutdanning for regnskapsfører og revisor.

Målgruppe

Deg som har jobber i Visma Business en stund og ønsker å automatisere regnskapet.

Krav til forkunnskaper

Gjennomgått kurset "Visma Business Regnskap trinn I" eller ha tilsvarende kompetanse. Du kan også delta på "Regnskapforum Høst 2018" i forkant av dette kurset for å få en god oversikt over fordeler med autoprodukter. 

Etterutdanning for regnskapsførere og revisor

Visma Software AS har vurdert kurset “Visma Business - Autoprodukter og effektive rutiner” til å gi følgende etterutdanning:

Regnskapsfører: 3 timer Bokføring og 3 timer Andre fagområder
Revisor: 6 timer Annet

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

 • Oppsett og effektiv bruk av alle autoprodukter. Vi setter opp autoprodukter "hands-on" på kurset. 
  • Visma Autoinvoice
  • Visma Approval
  • Visma Autoreport
  • Visma Autopay
  • Visma Autocollect
  • Visma Webreporting
 • Ny funksjonalitet i Visma Business
  • Effektiv bruk av dashboardet fra versjon 12.10
  • Nyheter i siste versjon
 • Ny funksjonalitet i Visma Dokumentsenteret
  • Automatisk kontering, overføring til økonomissystem, og automatisk bokføring

 

Kurs gjennomføres på leverandørens PC for praktisk øving i demomiljø. Kursprisen inkluderer dokumentasjon, lunsj og bevertning. Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og bli bedt om å gi din evaluering av kurset.

 

Etterutdanning for regnskapsførere og revisor

Visma Software AS har vurdert kurset “Visma Business - Autoprodukter og effektive rutiner” til å gi følgende etterutdanning:

Regnskapsfører: 3 timer Bokføring og 3 timer Andre fagområder
Revisor: 6 timer Annet
 
Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 09.00 - 15.00
Pris 4900