Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

Alle kurs er online, foreløpig frem til august.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Total Update 2019 - Online

Vi har i år lagt om Total Update - årets kurs har økt fokus på bruk av Total årsoppgjør - med praktisk bruk av systemet fra import av saldobalanse til ferdig årsoppgjør - A til Å. Dette er nok en prosess du kjenner godt, men vi skal være svært konkrete på hyppige utfordringer for brukerne, bl.a. fra support, slik at du blir så effektiv som mulig med din bruk av Total Årsoppgjør.

Dette er et opptak av seminaret som ble holdt på Quality Hotel Sarpsborg i Sarpsborg 25.11.2019. Du vil ha tilgang til opptaket i tre måneder frakjøpsdato.
 
Delta Online, ellers så holder vi totalt 10 seminarer, i tilsammen 9 byer. Velkommen skal du være!

Foreleser: Torfinn Lundblad

Torfinn Lundblad er fagansvarlig Accounting Offices og senior consultant i Visma Mamut AS, autorisert regnskapsfører og registrert revisor med lang bakgrunn fra skatteetaten og revisjons- og regnskapsbransjen, og den som i hovedsak betjener supporthenvendelser for Total-porteføljen.

Målsettingen er at du som bruker etter gjennomført kurs skal være best mulig rustet til årsoppgjøret for 2019 ved bruk av Total.

Foreløpig kursinnhold:

Oppdatering lover og regler relatert til årsoppgjøret

Total Årsoppgjør

Konkret systemgjennomgang av årsoppgjøret i Total.

 • Klientopplysninger mv.
 • Eierregister med tilleggs-funksjonalitet
 • Styre - import og variabler
 • Aksjer - kort om Total Aksjebok i kombinasjon med Total Årsoppgjør
 • Import av saldobalanse
 • Kobling av kontoer i saldobalansen
 • Anleggsregister - Detaljkort - Avskrivninger - kobling til saldoskjema - Avstemming - Noter
 • Kundefordringer
 • Varelager
 • Lønn
 • Skatteskjemaer AS / ENK
  • RF-1028 Skattemelding for AS mv / RF-1030 Skattemelding for næringsdrivende
  • RF-1052 Avstemming av EK
  • RF-1167 Næringsoppgave 2 / RF-1175 Næringsoppgave 1
  • RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessing verdi
 • Øvrige aktuelle skatteskjemaer 
 • Komplett årsregnskap til Brønnøysund
  • Resultatregnskap
  • Balanse
  • Noter
  • Årsberetning
 • Altinn-integrasjon - effektiv bruk - innstillinger mv.
 
Visma Byrå 
 • Gjennomgang av Byrå for regnskapsførere mv.
 • Kunder
 • Oppgaver
 • Sjekklister
 • Fakturering
 
Visma Byrå Periode & År
 • Gjennomgang av
  • Periodeavstemming med dokumentasjon / posteringsbilag mv.
  • Automatiske avstemminger
  • Årsoppgjørsdel med Skatteskjemaer og Årsregnskap

Godkjenning

 

Visma har vurdert kurset "Total Update" til å gi følgende etterutdanning:

 • 3 timer Finansregnskap 
 • 3 timer Skatte- og avgiftsrett 
 • 1 time Regnskapsførerregelverk og God regnskapsførerskikk

 

Hva er nettkurs?

Ved å benytte deg av vårt nettkurstilbud er du ikke avhengig av å sette deg ned til et fastsatt tidspunkt eller møte opp i et eksternt kurslokale for å få en effektiv systemtrening. Nå kan du derimot velge helt selv når du ønsker å se kurset – alt etter når det passer deg!

Dette kurset er tilgjengelig i 3 måneder fra kurset er ferdig redigert og tilgjengelig i Kursportalen.

 

Ved fullført bestilling vil du motta en e-post bekreftelse med påloggingsinformasjon.

Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Pris 3900 50 % rabatt
Adresse Web
Kurssted Åpne kart