Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Mamut - Lønnsoppdatering 2019

Oppdatering på nye regler innen lønn og personal, årsavslutning og avstemming av lønn for 2019, dette er høstens viktigste samling for brukere av Mamut Lønn.

Forbered deg på neste års utfordringer, og sikre deg korrekt avslutning av 2019.

Det er innenfor lovverket lønn og personal det er mest endringer hvert år.

Det ble nye regler for Foreldrepermisjoner, sykepengegrunnlag , egenmeldinger, og kildeskatt fra 01.01.19.

Personalrabatter og bonuspoeng fra januar.2019, disse ble endret i mars 2019, og her gjør en del arbeidsgivere feil.

Siden vi nå har sendt a-melding i flere år, er de fleste godt kjent med dette, men det er fortsatt en del utfordringer og mye å passe på. Det er like viktig å holde seg oppdatert på endringer og avstemninger for å sikre at alle ansatte får en korrekt selvangivelse for 2019.

I løpet av oktober, november og desember er det igjen på tide å reise rundt i Norge for å gi kundene våre en oppdatering innenfor lønn, a-melding og oppdatering på lover og regler innen lønn og personal. Innenfor lovverket og personal skjer det alltid mange endringer som det er viktig å få med seg, både i forhold til innrapportering, og i forhold til lønnssystemet. Under Lønnsoppdatering 2019 vil dere få fyldig informasjon om både nyheter, års-avslutning, avstemming osv.

Totalt holder vi 17 seminarer, som går over to dager, i til sammen 15 byer. Velkommen skal du være!

 

Under følger en foreløpig agenda som vil bli justert i løpet av høsten etter hvert som nyhetene fra myndighetene tikker inn.

Tid : 09:00-16:00 begge dager

Foreløpig Agenda:

Dag 1 - Regeloppdatering 2019 (teori)

 • Nyheter i lønn og personalområdet 2019

  • Nye regler for egenmelding

  • Nye regler for foreldrepermisjoner

  • Nye regler for kildeskatt

  • Nye regler vedr. diett fra 2019

  • Nye regler vedr. Naturalytelser - endret i løpet av 2019, har du innberettet riktig fordel i år?

   • Personalrabatt

   • Overtidsmat

   • Bonuspoeng

   • Gaver

  • Ny lønnsbeskrivelser i A-meldingen

   • Tips

   • Reiseutgifter

  • Beregning av sykepenger

  • Nye regler for sykepengegrunnlag

 • Fri bil/yrkesbil

 • Bilgodtgjørelse

 • Elektronisk kommunikasjon

 • Forsikringer

 • Diett

 • Utgiftsgodtgjørelser

 • Pensjon

 • Innberetning av enkeltpersonforetak uten fast adresse

 • Forberede årsavslutning og overføring til nytt år

  • Forhold ifbm. årsskiftet det er viktig å huske på

  • Sammenstillingsoppgave

  • Frister

  • Reiseoppgjør og årsskifte

  • Overføring av feriedager og -penger

  • Avspasering og fleksitid timer/overtid

  • Helligdager - rett til lønn og fri

  • Skattekort

 • Spørsmål fra deltakerne

Dag 2 - Systemdag Mamut Lønn

 • Naturalytelser - har du innberettet riktig fordel i år?

  • Korrigering skatt - nye regler

  • Firmabil / yrkesbil

  • Elektronisk kommunikasjon

  • Forsikringer

  • Gaver til ansatte

  • Personalrabatt

  • AFP /OTP (pensjon)

  • Korrigering av a-meldingsnummer (inntektskombinasjon)

  • Erstatningsmelding og nullstill a-melding

 • Halv skatt i november / desember

 • Avstemming Altinn - lønn - regnskap

  • Avstemming mot Altinn

  • Avstemming mot regnskap

 • Forberede årsavslutning og opprettelse av nytt år

  • Frister

  • Terminoppgjør skattetrekk og arbeidsgiveravgift

  • Lønnsoppgave - sammenstilling av opplysninger

  • Overføre feriedager

  • Skattekortimport - Ny versjon fra 2018

 

Kursprisen inkluderer elektronisk kursdokumentasjon, lunsj og bevertning. Overnatting er ikke inkludert - det bestilles individuelt av den enkelte deltaker. Kurs gjennomføres med visning fra kursholders PC. Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og blir bedt om å gi din evaluering av kurset.


Deltakelse gir etterutdanning:

Lønnsoppdatering 2019 er vurdert til å tilfredsstille etterutdanningordningen for regnskapsførere og revisorer.

Allmenne vilkår

Påmeldingen er økonomisk bindende.

Dersom du ikke har anledning til å møte på kurset/seminaret, kan du overlate plassen din til en kollega. Husk da og gi beskjed senest dagen før.

Ved sykdom refunderes avgiften mot legeerklæring.

Etterutdanning:

Lønnsoppdatering 2017 er vurdert til å tilfredsstille etterutdanningsordningen for regnskapsførere og revisorer.

 

Deltakelse gir etterutdanning: 

 

 

Allmenne vilkår

Påmeldingen er økonomisk bindende. Kan du ikke møte på kurs/seminaret kan en kollega overta plassen din, gi beskjed senest dagen før kurs/seminaret starter. Ved sykdom refunderes avgiften mot legeerklæring.

 

 

Kurs inngår i avtale om Kursabonnement.

Velg dager

For at din påmelding skal bli riktig må du huke av for hvilke dager du ønsker.

NB! Hvis det skal registreres flere deltakere må denne bestillingen gjøres for hver deltaker

 

Etterutdanning:

Lønnsoppdatering 2017 er vurdert til å tilfredsstille etterutdanningsordningen for regnskapsførere og revisorer.

 

Deltakelse gir etterutdanning: 

 

 

Allmenne vilkår

Påmeldingen er økonomisk bindende. Kan du ikke møte på kurs/seminaret kan en kollega overta plassen din, gi beskjed senest dagen før kurs/seminaret starter. Ved sykdom refunderes avgiften mot legeerklæring.

 

 

Kurs inngår i avtale om Kursabonnement.

Velg dager

For at din påmelding skal bli riktig må du huke av for hvilke dager du ønsker.

NB! Hvis det skal registreres flere deltakere må denne bestillingen gjøres for hver deltaker

 

Etterutdanning:

Lønnsoppdatering 2017 er vurdert til å tilfredsstille etterutdanningsordningen for regnskapsførere og revisorer.

 

Deltakelse gir etterutdanning: 

 

 

Allmenne vilkår

Påmeldingen er økonomisk bindende. Kan du ikke møte på kurs/seminaret kan en kollega overta plassen din, gi beskjed senest dagen før kurs/seminaret starter. Ved sykdom refunderes avgiften mot legeerklæring.

 

 

Kurs inngår i avtale om Kursabonnement.

Velg dager

For at din påmelding skal bli riktig må du huke av for hvilke dager du ønsker.

NB! Hvis det skal registreres flere deltakere må denne bestillingen gjøres for hver deltaker

 

Etterutdanning:

Lønnsoppdatering 2017 er vurdert til å tilfredsstille etterutdanningsordningen for regnskapsførere og revisorer.

 

Deltakelse gir etterutdanning: 

 

 

Allmenne vilkår

Påmeldingen er økonomisk bindende. Kan du ikke møte på kurs/seminaret kan en kollega overta plassen din, gi beskjed senest dagen før kurs/seminaret starter. Ved sykdom refunderes avgiften mot legeerklæring.

 

 

Kurs inngår i avtale om Kursabonnement.

Velg dager

For at din påmelding skal bli riktig må du huke av for hvilke dager du ønsker.

NB! Hvis det skal registreres flere deltakere må denne bestillingen gjøres for hver deltaker

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 2 dager
Klokkeslett 09.00 - 16.00
Pris Pris 1 dag 4100 Pris 2 dager 8000
Adresse Clarion Hotel The Edge
Kurssted Åpne kart
Er veldig fornøyd med måte stoffet ble fremlagt på. Instruktøren virker veldig flink både som foreleser, fagmann og person
Informativt kurs, hvor kursholderen var svært flink og engasjert!