Dame med øreplugger deltar på webinar

Alltid oppdatert

Kurs, seminarer og konferanser

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

VER - Visma Enterprise Ressursstyring - Systemadministrasjonskurs

Agenda for kurs i systemadministrasjon

Områder som gjennomgås på kurset:

 

 • Programmets oppbygning (prog.plassering/DB), tekniske krav til driftsmiljø

 • Gjennomgang av innstillinger i Config-fil

 • Administrator – hvilke innstillinger kan kun administrator gjøre

 • Brukere og rettigheter – grupper – tildeling av rettigheter-endringer

 • Integrasjoner: – Forutsetninger – aktuelle registre – innstillinger

 • Integrasjonslogg

 • Avanserte innstillinger – oppsett/konfigurasjon

 • Globale registre ( eks overtid, tillegg pr time, avvik mm)

 • Alarmfunksjon for varsling av brudd på lov og tariff. Standardløsning og info om
  AML-rapport

 • Budsjett: innstillinger. Lønnskostnader og fastlønnsberegning

 • Postering: default postering og endre postering

 • Timelister: elektronisk / papir

 • Turnusendring/fastlønn i grunnturnus eller endringer/avvik i årsturnus.

 • Vikarsøk – Publisere vakter: søke- filtrere – personlig kalender

 • Lokale registre: vakter – arbeidsoppgaver mm

 • Konvertering til nytt år

 • Rapporter: fane avvik – avviksliste – avviksrapport

Oppgaver for systemansvarlig:

 • Opprette og administrere tjenestesteder

 • Opprette og administrere brukere

 • Følge opp og administrere globale registrere

 • Følge opp og administrere globale innstillinger


Kurset er ment for de som er hovedansvarlig for Visma Enterprise Ressursstyring

(VER), og kan tenke seg å lære mer.

Systemeier
Systemaadministrator
Superbruker

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 2 dager
Klokkeslett 09.00 - 15.00
Pris 8400
Adresse Visma-huset Skøyen
Kurssted Åpne kart