Dame med øreplugger deltar på webinar

Alltid oppdatert

Kurs, seminarer og konferanser

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

GAT - Systemadministrasjonskurs


DAG 1

Gjennomgang av de viktigste grunnlagsdata som må settes opp i Gat for at systemet skal fungere i henhold til gjeldende lover, regler og lokale avtaler.

Gjennomgang av funksjonene på programmets admimistrasjonsfane;

Hovedområdene som gjennomgås er:

 • Systemadministrasjon
 •  Globalt oppsett
 •  Avdelingsoppsett
 • Selvbetjeningstyper
 • Brukeradministrasjon
 • Systemmeldinger
 • Generelt kodeverk
 • Vaktkategorier
 • Kolonner
 • Banktyper
 • Årsakskoder
 • AML-avtaler


DAG 2

Gjennomgang av funksjonene i Administrasjonsfanen utover områdene som er gjennomgått i administrasjonskursets første dag. Kurset inneholder noe av innholdet i grunnleggende kurs med hovedvekt på sammenhenger med lønnskodeverk og beregningsregler, samt gjennomgå nye og viktige funksjoner som har kommet til i nyeste versjon av Gat.

Hovedområdene som gjennomgås er:

 • Systemadministrasjon
 •  Dokumentmaler og dokumentkoder
 • Brukeradministrasjon/flere brukerprofiler
 • Generelt kodeverk
 • Oppsett av fraværskoder, venteregler og egenskapstyper
 •  Knytningen mellom fravær/årsak/kontering
 • Gjøremål
 • Kompetanse
 • Vedlikeholdsrutiner
 • Generell beregning av tillegg/trekk

Kurset skal gjøre systemadministrator i stand til å vedlikeholde oppsettet, regler og lønnskodeverk i Gat, og ved behov kunne gjøre endringer og tilpasninger i databasen. 

 

 

 

 

Systemadministrator
Systemforvalter
Systemansvarlig
Superbruker
Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 2 dager
Klokkeslett 09.00 - 15.00
Pris 8400
Adresse Visma-huset Skøyen
Kurssted Åpne kart