Kurs som gir etterutdanning

For autoriserte regnskapsførere og revisorer.


Etterutdanning for autoriserte regnskapsførere og revisorer

For deg som er autorisert regnskapsfører og revisor har vi satt opp en oversikt over kurs vi har vurdert til å gi
etterutdanning i ulike kurs.
  • Gjelder kurs på Nivå 2 - Automatisering
  • Kursene må være fullført for å få kursbevis

 

Huldt & Lillevik Lønn Regnskapsfører Revisor 
Huldt & Lillevik Feriepenger 1 time Annet 1 time Annet 
Årsavslutning i Huldt & Lillevik Lønn 1 time Annet 1 time Annet
Digital inntekstsmelding 2019 i Huldt & Lillevik Lønn 0,5 time Annet 0,5 time Annet 
Korreksjon av feriepenger i Huldt & Lillevik Lønn 1 time Annet 1 time Annet
Visma.net Expence - Huldt & Lillevik Lønn 0,5 time Annet 0,5 time Annet
Visma.net Time & Absence  mot Huldt & Lillevik Lønn Tilgjengelig etter 31.12.2019  
 
Visma Business Regnskapsbyrå Regnskapsfører Revisor 
 Automasjonsprosjekt i Visma Business

1,5 time Bokføring
1 time Regnskapsførerregelverk
1,5 time Annet

 4 timer Annet
 
Visma Finale Regnskapsfører Revisor 
Visma Finale Avstemming 0,5 time Bokføring 0,5 time Annet
Årsoppgjør med Visma Finale Tilgjengelig etter 31.01.2020   
 
Visma Global Regnskapsfører Revisor 
Automasjonsprosjekt i Visma Global Tilgjengelig etter 10.12.2019   
     
 
Visma Lønn Regnskapsfører Revisor 
Årsavslutning i Visma Lønn 1,5 time Annet  1,5 time Annet 
Digital inntektsmelding 2019 i Visma Lønn 0,5 time Annet 0,5 time Annet
Feriepenger i Visma Lønn 0,5 time Annet 0,5 time Annet
Visma.net Expence for Visma Lønn 1 time Annet  1 time Annet 
Visma.net Time & Absence for Visma Lønn 1 time Annet 1 time Annet 
     
 
Lover og regler Regnskapsfører Revisor 
Bilgodtgjørelse  1,5 time skatt/avgift 1,5 time Skatterett 
Eldre arbeidstakere - utfordringer og muligheter 1 time Rettslære  1 time Annet 
Ferie - kjente utfordringer 1 time Rettslære   1 time Annet
Firmabil  1 time skatt/avgift 1 time skattrett 
Kostgodtgjørelse - innenlands 2 timer skatt/avgift  2 timer skattrett 
Oppfølging av sykmeldte 1 time Rettslære   1 time Annet
Pendlere 1 time skatt/avgift  1 time Annet 
Refusjon av ansattes utgifter  1 time skatt/avgift 1 time Annet 
Skattefrie naturaytelser 0,5 time skatt/avgift 0,5 time Skatterett 
Skattepliktige naturalytelser 0,5 time skatt/avgift 0,5 time skatterett 
Sykepenger - alt du må vite 2,5 timer Rettslære 2,5 timer Annet
Trekk i lønn 0,5 time Rettslære 0,5 time Annet