Mann som skal reise med tog

Reiseregninger fra A til Å

Er du oppdatert på de nye reglene for dekning av ansattes reiseutgifter?

Ny webinarserie. 

 

Lær alt om reiseregninger og reiseregler

Vi har samlet alt du trenger å vite om reiseregninger og reiseregler i en webinarserie med 5 aktuelle tema.

1. Krav på dekning av reiseutgifter og reisetid
2. Regler for dekning av utgifter til mat
3. Regler for dekning av reiseutgifter
4. Dekning av pendlerutgifter
5. Bokføringsregler og dokumentasjonskrav

Ta alle fortløpende, eller velg de temaene som er aktuelle for deg. Hvert webinar er fullstendig og avsluttende for sitt tema.

Hva får du ved å delta?

Du få en grundig innføring i statens særavtaler, skattereglene som gjelder ved utbetaling av kilometergodtgjørelse, diettgodtgjørelse og ved refusjon av utlegg. Kursene gir også en innføring i regelverket for dekning av pendlerutgifter.


Viktige spørsmål som besvares er:

 • Hvilke utgifter kan den ansatte kreve dekket?
 • Hva kan utbetales skattefritt?
 • Hvordan rapportere riktig i a-meldingen?

Sentralt i kurset er også de store endringene i reglene for skattefri dekning av ansattes kostnader til mat

 • Ansatte med arbeid som nødvendiggjør reising kan nå verken få diettgodtgjørelse eller dekket utgifter til mat etter bilag/utlegg skattefritt.
 • De skattefrie satsene for diettgodtgjørelse på reiser med overnatting er redusert - statens sats kan ikke lenger utbetales skattefritt ved overnatting på hotell.
 • Skattemessige pendlere som overnatter på sted med kokemulighet kan ikke lenger få dekket utgifter til mat skattefritt.

Kurset gjennomgår alle endringene slik at du er sikker på at bedriftens praksis er i samsvar med skattereglene.

 

1. Krav på dekning av reiseutgifter og reisetid

Når plikter arbeidsgiver å dekke reiseutgifter og reisetid?
Hvilke reiseutgifter kan ansatte kreve dekket?

 • Statens særavtaler
 • Kan arbeidsgiver ensidig endre de ordningene virksomheten har for utgiftsdekning?
 • Når er reisetid arbeidstid?

Varighet: ca. 2 timer.

Dato: 31. august kl. 09:00

Pris: kr. 1.850,-

Alle 5 webinarer: Introduksjonspris kr. 5.960,-. Benytt rabattkode: RR2020 ved påmelding. Ordinær pris kr. 7.450,-.

Meld deg på her

2. Regler for dekning av utgifter til mat

Regler når arbeidsgiver dekker utgifter til mat

 • Hvilke regler gjelder for utbetaling av diett
 • Hva er det viktig å passe på når utgiftene refunderes etter regning
 • Når må ansatte skatte av dyr mat og alkohol
 • Hva gjelder når mat serveres ved sosiale tiltak og møter
 • Overtidsmat
 • Regler for kantine på jobben

Varighet: 2-3 timer

Dato: 1. september kl. 09:00

Pris: kr. 1.850,-

Alle 5 webinarer: Introduksjonspris kr. 5.960,-. Benytt rabattkode: RR2020 ved påmelding. Ordinær pris kr. 7.450,-.

Meld deg på her

3. Regler for dekning av reiseutgifter

 • Regler når arbeidsgiver dekker reiseutgifter
 • Trekkfri bilgodtgjørelse
 • Trekkfri refusjon av flybilletter, togbilletter mv.
 • Hvilke utgifter til transport må arbeidsgiver dekke?
 • Grensen mellom yrkesopphold og besøksreise

Varighet: ca. 2 timer.

Dato: 2. september kl. 09:00

Pris: 1.850,-

Alle 5 webinarer: Introduksjonspris kr 5.960,-. Benytt rabattkode: RR2020 ved påmelding. Ordinær pris kr 7.450,-.

Meld deg på her

4. Dekning av pendlerutgifter

 • Pendlerdekning - hvilke skatteregler må arbeidsgiver vite om?
 • Hvem er pendler?
 • Grensen mellom ansatte som pendler og ansatte som er på reise
 • Hvor kan det bli dyrt å ikke skille mellom ansatte som er på reise og ansatte som pendler?
 • Skatteregler ved dekning av utgifter til mat, opphold og transport

Varighet: ca. 1 time.

Dato: 3. september kl. 09:00

Pris: kr. 950,-

Alle 5 webinarer: Introduksjonspris kr. 5.960,-. Benytt rabattkode: RR2020 ved påmelding. Ordinær pris kr. 7.450,-.

Meld deg på her

5. Bokføringsregler og dokumentasjonskrav

 • Aktuelle bokføringsregler og krav til dokumentasjon
 • Kontoplanen
 • Opplysningspliktige, og ikke-opplysningspliktige reisekostnader
 • Bokføring av diett/bilgodtgjørelse/annet utover trekkfrie satser
 • Fradragsberettigede/ikke-fradragsberettigede kostnader
 • Link reiseregningssystem-lønnssystem-regnskapssystem

Varighet: ca. 1 time.

Dato: 4. september kl. 09:00

Pris: kr. 950,-

Alle 5 webinarer: Introduksjonspris kr. 5.960,-. Benytt rabattkode: RR2020 ved påmelding. Ordinær pris kr. 7.450,-.

Meld deg på her

Møt våre fageksperter

 • Karianne
 • Anders
 • Sven Ivar
Karianne Robøle-Sørensen
Karianne er advokatfullmektig med spesialisering i skatterett. Hun jobber med rådgivning innenfor lønn- og skatt. Karianne er kunnskapsrik, har god oversikt og formidler lønnsfaget på en systematisk og lett forståelig måte.
Anders Bjerk Hansen (ekstern)
Anders er utdannet siviløkonom med mastergrad fra NHH, og er statsautorisert revisor. Har bakgrunn fra regnskap, revisjon, business controlling i oljebransjen, og kommer fra økonomi- og personalsjefsstilling i industrisektoren. Har undervist i databehandling ved NHH og holder kurs på avansert nivå i Excel og regnskapskurs på alle nivå.
Ivar Grøndahl
Ivar er en erfaren foredragsholder med lang fartstid innen lønn og personal. Han arbeider med bistand for juridisk avdeling, og holder kurs innen fagområdene lønn/skatt og personal. Ivar er en engasjerende og dyktig foredragsholder som med sin lange erfaring med Huldt & Lillevik produktene og regelverket formidler et komplisert stoff på en enkel og lett forståelig måte.
Sven Ivar Lønneid
Sven Ivar er en av Norges fremste eksperter på lovverket innen lønns- og personalområdet. Han er en ettertraktet foredragsholder med lang erfaring og evne til å formidle lover og regler på en måte alle forstår. Med smittende humør får du fagkunnskap og oppdateringer på plass.

Etterutdanning for regnskapsfører og revisor

For revisor: 8 timer Skatt
For regnskapsfører: 8 timer Skatte- og avgiftsrett