Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

De fleste av våre kurs er online denne høsten.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Nettkurspakke - arbeidsrett

Få tilgang til 11 innspilte webinar innenfor arbeidsrett i seks måneder. Total kurstid 10,5 timer for kun kr. 3.950,- (totalverdi kr. 8.950,-). 

  • Ta kursene når du vil og hvor mange ganger du vil
  • Bruk kursene som oppslagsverk i adgangsperioden på 6 måneder
  • Få kursbevis innenfor hvert tema
  • Alle kurs gir godkjent etterutdanning for regnskapsfører og revisor

Midlertidige regler under coronaepedemien

Vi gjør oppmerksom på at for midlertidige regler som er gitt under coronaepedemien, viser vi til 2 webinar om temaene:
  • Corona-viruset - Hva må arbeidsgiver ta hensyn til
  • Coronatiltak - svar på spørsmål om permitteringer, ferie, sykefravær og omsorgspenger
Disse ligger nå som et tillegg i nettkurspakken så lenge reglene er aktuelle.

Kurstitler

Ansettelse 

Hvis du bruker reglene i prøvetid riktig og effektivt vil arbeidsgivere ha en reell mulighet til å avslutte arbeidsforholdet der det viser seg at den ansatte ikke passer i stillingen.  

Varighet og etterutdanning
Ca. 1 time
For revisor: 1 time Annet
For regnskapsfører: 1 time Rettslære

Arbeidstaker, freelancer eller selvstendig næringsdrivende

Det finnes alternative måter for arbeidsgiver å tilknytte seg arbeidskraft. Plikter og rettigheter i arbeidsforholdet vil avhenge tilknytningsformen.

Varighet og etterutdanning
Ca. 1 time
Revisor: 1 time Annet
Regnskapsfører: 1 time Rettslære

Hva er styringsretten

I alle arbeidsforhold er det forutsatt at arbeidsgiver har styringsrett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet innenfor rammene av arbeidsforholdet. Hvordan en arbeidsgiver skal finne ut hvor langt sin styringsrett går.

Varighet og etterutdanning
Ca. 1 time
For revisor: 1 time Annet
For regnskapsfører: 1 time Rettslære

Styringsretten - og endring i arbeidsoppgaver og sted

I hvilken grad ledere pålegge ansatte nye arbeidsoppgaver eller omorganisere avdelingen?

Varighet og etterutdanning
Ca. 1 time
For revisor: 1 time Annet
For regnskapsfører: 1 time Rettslære

Styringsretten - og endring i arbeidstid og økonomiske betingelser

I hvilken grad kan ledere forandre ansattes arbeidstid for å tilpasse seg endrede markedskrav? Kan arbeidsgiver ensidig endre lønn eller andre økonomiske goder? Hva er en endringsoppsigelse og når skal den brukes? 

Varighet og etterutdanning
Ca. 1,5 time
For revisor: 1,5 time Annet
For regnskapsfører: 1,5 time Rettslære

Midlertidig arbeidskraft

Hvilke muligheter har du for å ansette midlertidig arbeidskraft. 

Varighet og etterutdanning
Ca. 1 time
For revisor: 1 time Annet
For regnskapsfører: 1 time Rettslære

Ansettelse av sommervikar

Det er flere utfordringer knyttet til ansettelse av sommervikarer, og det er viktig at din bedrift har gode rutiner for ansettelse.

Varighet og etterutdanning
Ca. 1 time
For revisor: 1 time Annet
For regnskapsfører: 1 time Rettslære

Trekk i lønn

Hvilke regler gjelder for trekk i lønn? 

Varighet og etterutdanning
Ca. 32 min
For revisor: 0,5 time Annet
For regnskapsfører: 0,5 time Rettslære

Oppsigelse av ansatte

Arbeidsmiljølovens regler rundt oppsigelse på en konkret måte ved bruk av eksempler. Regelverket stiller strenge krav til arbeidsgivers fremgangsmåte og dokumentasjon når man sier opp en ansatt.

Varighet og etterutdanning
Ca. 1,25 time
For revisor: 1,5 time Annet
For regnskapsfører: 1,5 time Rettslære

Nedbemanning

Vi ser spesielt på hvordan arbeidsgiver skal vurdere overtallige ansatte og plikten til å tilby annet passende arbeid.

Varighet og etterutdanning
Ca. 1,10 time
For revisor: 1,5 time Annet
For regnskapsfører: 1,5 time Rettslære

Permitteringer

Når kan du permittere, og hvordan går du frem ved permitteringer? 

Varighet og etterutdanning
Ca. 1 time
For revisor: 1 time Annet
For regnskapsfører: 1 time Rettslære

Praktisk informasjon

Når vi har mottatt din bestilling vil du motta en e-post med påloggingsinformasjon til kursene. Du har tilgang  til nettkursene i seks måneder. 

Presentasjonen som vises kan lastes ned. Dersom du ønsker kursbevis med påført timer med etterutdanning for autoriserte regnskapsførere og revisor, send oss en e-post på kurs@visma.no. Du vil deretter motta en elektronisk test som må bestås med 80 % riktige svar før nedlasting av kursbevis. 

Kursene inngår i avtale om Kursabonnement.

Antall deltakere
Status Ledige plasser
Pris 3950