Reglene om beregning av sykepenger ble endret 01.01.2019.  Dette er en stor endring som vil påvirke alle arbeidsgivere i Norge. 

I tillegg kom den digitale inntektsmeldingen og stadig mer av prosessen rundt sykepenger og sykefravær digitaliseres.

 
Vi har satt sammen et heldagskurs som gir deg en grundig innføring i de nye reglene for sykepenger. Vi gir deg også en nødvendig oppdatering på hva som skjer i den digitale prosessen, blant annet hvordan den nye inntekstmeldingen kommer til å se ut.  På kurset får du en grundig gjennomgang av folketrygdlovens bestemmelser om arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter ved sykdom, herunder reglene om arbeidsgiverperiode, egenmelding, oppfølging av sykmeldte og ferieavvikling ved sykdom.
 
Alle temaer blir belyst med praktiske eksempler.

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

Revisor:              7 timer Annet
Regnskapsfører:   7 timer Rettslære

 

Agenda

 • Nye regler - Beregning og utbetaling av sykepenger
  • Nye regler for beregning av sykepenger - hvordan skal dette gjøres?
  • Korrekt innrapportering av inntekt i a-meldingen - hvorfor blir dette viktigere nå?
   • Korrigering ved feil innrapportering i a-melding
 • Ny digital inntektsmelding
  • Hva blir nytt?
  • Hvordan fylle ut korrekt?
 • Hva er digitalisert og hva blir digitalisert?
  • Tilganger i altinn
  • Sykmelding
   • Hvordan endre leder?
   • Feil på søknaden om sykepenger - hvordan korrigere?
  • Inntektsmelding
  • Trekkopplysninger
  • Refusjoner
   • Hvordan ha oversikten?
   • Rutiner for varsling
 • Grunnvilkår for rett til sykepenger
 • Hvordan skal sykefraværet dokumenteres for å ha rett til sykepenger?
  • Egenmelding
  • SykmeldingVFastsettelse av arbeidsgiverperioden
   • Flere korte sykefravær - når slås de sammen til en arbeidsgiverperiode?
   • Når blir det ny arbeidsgiverperiode?
   • Fritak fra arbeidsgiverperioden
  • Arbeidsgivers styringsrett
   • Hvordan skal en gradert sykmelding avvikles i praksis?
   • Hvilke arbeidsoppgaver har den ansatte krav på?
 • Oppfølgingsplan og dialogmøter i forbindelse med sykefravær
  • Digital oppfølging av sykmeldte
  • Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers aktivitetsplikt
 • Ferie og sykdom
  • Når har arbeidstaker rett til å utsette ferien?
  • Rett til sykepenger?

Kurset passer for deg som arbeider med lønn og personal.

Kurset har elektronisk dokumentasjon.

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

Revisor:              7 timer Annet
Regnskapsfører:   7 timer Rettslære

 

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 09.00 - 16.00
Pris 4600
Adresse Bjørvika Konferansesenter
Kurssted Åpne kart