Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

Alle kurs er online, foreløpig frem til august.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Reiseregninger og reiseregler

Er du oppdatert på de nye reglene for dekning av ansattes reiseutgifter?

Kurset gir en grundig innføring i statens særavtaler, samt skattereglene som gjelder ved utbetaling av kilometergodtgjørelse, diettgodtgjørelse og ved refusjon av utlegg. Kurset gir også en innføring i regelverket for dekning av pendlerutgifter. 

Viktige spørsmål som besvares er: 

 • Hvilke utgifter kan den ansatte kreve dekket? 
 • Hva kan utbetales skattefritt?
 • Hvordan rapportere riktig i a-meldingen?

Sentralt i kurset er også de store endringene i reglene for skattefri dekning av ansattes kostnader til mat fra 2018. 

 • Ansatte med arbeid som nødvendiggjør reising kan nå verken få diettgodtgjørelse eller dekket utgifter til mat etter bilag/utlegg skattefritt.
 • De skattefrie satsene for diettgodtgjørelse på reiser med overnatting er redusert - statens sats kan ikke lenger utbetales skattefritt ved overnatting på hotell.
 • Skattemessige pendlere som overnatter på sted med kokemulighet kan ikke lenger få dekket utgifter til mat skattefritt. 

Kurset gjennomgår alle endringene slik at du er sikker på at bedriftens praksis er i samsvar med skattereglene.

Målgruppe 

Kurset passer for deg som er leder, lønns- og personalmedarbeider, og krever ingen spesielle forkunnskaper.

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterudanning:
For revisor: 14 timer Skatt
For regnskapsfører: 14 timer Skatte- og avgiftsrett

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

 • Hvor finner vi reglene om dekning av reiseutgifter 
 • Sentralt når man jobber med reiseregninger 
 • De ansattes krav på utgiftsdekningen 
  • Statens særavtaler
  • Bedriftsinterne avtaler
 • Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost i Norge
 • Gjennomgang av avtalen
 • Kjøregodtgjørelse - statens særavtale
 • Kjøregodtgjørelse - skattereglene
 • Diettgodtgjørelse/kostgodtgjørelse - statens særavtale
  • Avtaleregler - statens reiseregulativ
 • Dagsreiser
  • Skatte-/trekkregler - skattebetalingsforskriften § 5-6-12
 • Døgndiett
  • Skatte-/trekkregler - skattebetalingsforskriften § 5-6-12
 • Refusjon av reisekostnader - innenlandsreiser - avtaleregler
  • Avtaleregler - statens reiseregulativ innland
 • Refusjon av reisekostnader - innenlandsreiser - skatteregler
  • Skatte-/trekkregler - skattebetalingsforskriften § 5-6-11
 • Refusjoner av reisekostnder - utenlandsreiser 
  • Avtaleregler - statens reiseregulativ utland
  • Skatte-/trekkregler - skattebetalingsforskriften § 5-6-11
 • Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge
 • Dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge - skatteregler
 • Langtransportsjåfør
 • Pendlere - norske pendlere
 • Utenlandske pendlere
 • Innrapportering i a-meldingen 

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterudanning:

For revisor: 14 timer Skatt
For regnskapsfører: 14 timer Skatte- og avgiftsrett

 

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 2 dager
Klokkeslett 09.00 - 16.00
Pris 8800
Adresse Visma-huset Skøyen
Kurssted Åpne kart