Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Webinar - SAF-T rapportering fra 2020

Bli klar for SAF-T rapportering 

SAF-T (Standard Audit File-Tax) trer i kraft 1. januar 2020. Fra denne datoen skal alle bokføringspliktige kunne gjengi elektronisk bokførte opplysninger i XML-format på forespørsel fra skatteetaten.

Delta på et av våre 1,5 timers webinar, og bli kjent med hva SAF-T er og hva din virksomhet må gjøre for å bli klar for SAF-T.

Agenda

Innføring av bakgrunnen for SAF-T

  • Hvorfor er dette innført?
  • Hvordan ser veien videre ut?

Litt om hvilke konsekvenser det kan ha for den bokføringspliktige

  • Krav til datakvalitet
  • Kontroll på interne prosesser
  • Nye roller/ansvar i økonomifunksjonen

EY’s erfaringer med SAF-T

  • Hvilke problemstillinger opplever vi i datagrunnlaget
  • Hvilke problemstillinger opplever vi knyttet til avgiftsoppsett

Forelesere

Morten Jensen, Senior Manager, Leder FAAS Techi EY. Morten er utdannet revisor og IT revisor og har lang erfaring med ulike ERP systemer. Han er leder for teknologiavdelingen til EY’s enhet for Finansiell rådgivning.

SAF-T i ditt Visma System

Innholdet i dette webinaret er også tilgjengelig sammen med innhold om hvordan det legges opp for  SAF-T rapportering i:
Visma Global
Visma Business
Visma,net ERP

Etterutdanning

Visma Software har vurdert konferansen til følgene etterutdanning:

Regnskapsfører: 2 timer Regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk
Revisor: 2 timer Regnskap

Praktisk informasjon

Webinaret er et opptak fra 10. desember 2019.

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Klokkeslett 09.00 - 10.30
Pris 1500