Høgskolestudium Lønn og Personal

Personalarbeid

Tilbake til kurssiden    |    Hovedside    |    Lønnsarbeid    |     Personalarbeid     |     Personalarbeid påbygging    |    Praktisk info

Kombiner jobb med studier innen personalarbeid

Få kunnskapen du trenger for å jobbe med personalarbeid. Studiet gir deg både en faglig og praktisk tilnærming, og blir dermed svært jobbrelevant. I løpet av semesteret vil du lære om problemstillinger innenfor personal, arbeidsrett og trygderett. Personalplanlegging, rekruttering, kompetanse­utvikling og belønningssystemer er sentrale emner. Den arbeidsrettslige delen dekker fasene i arbeids­forhold, diskriminering og likestilling, sykelønn og trygderett.

Emneoversikt

  • Personalplanlegging
  • Rekruttering
  • Kompetanseutvikling
  • Belønningssystemer

 

Målet for kurset

Etter endt semester vil du få oversikt over, og grunnleggende kunnskap om sentrale temaer og begreper innen personalforvaltning.

Du vil få innsikt i rettsregler om arbeidsforhold, og detaljert innføring i de mest sentrale trygderettslige rettigheter og plikter som er aktuelle i arbeidsforholdet. Det vil også bli drøftet forebyggende arbeid med vekt på inkluderende arbeidsliv.

Mer informasjon på Høgskolen i Innlandet - Lillehammer sin hjemmeside.

Gjennomføring

Gjennomføring skjer ved tre samlinger og selvstudie. Skulle du være forhindret fra å delta på en samling er det mulig å følge med på nett.

 

Arbeidskrav

To obligatoriske skriftlige innleveringer knyttet til temaene i emnet.

Eksamen: 5 timers individuell skriftlig eksamen, planlagt 25. mai 2018.

Studiepoeng: 15 studiepoeng

Pris: 17 500 kr

Forkunnskap

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Kursansvarlig Christian Krogh tlf. 61 28 81 59
E-post: kurs@visma.no

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.