Hvorfor flytte budsjettprosessen fra Excel til OneStop Reporting?

Bedre kontroll og arbeidsflyt med budsjettering i OneStop Reporting

Bruker du mye tid på manuelle prosesser for budsjettering? Visste du at 88% av statiske regneark inneholder feil?

OneStop Reporting automatiserer manuelle oppgaver for bedriftens budsjettprosess, og gir god oversikt over bedriftens økonomiske planlegging.

La oss vise deg hvorfor du bør flytte budsjettering fra Excel til en skybasert rapporteringsløsning som OneStop Reporting.

Bli med på webinaret og lær mer om:

  • Hva får du i budsjettmodulen?
  • Hvordan registrere budsjettall
  • Tildele budsjettoppgaver til andre i bedriften
  • Arbeidsflyt - et verktøy for bedre kontroll og oppfølging av budsjettprosessen
  • Sammenligne budsjett mot faktiske tall
  • Prognose basert på faktiske tall

Webinaret passer for:

  • For bedrifter som vil vite mer om mulighetene for effektiv budsjettering.
  • For bedrifter som ønsker å skreddersy sin budsjettmodell.
  • For bedrifter som ønsker et heldigitalt budsjettsystem.
  • For bedrifter som ønsker å tilby budsjettering som en tjeneste.

Velkommen til gratis webinar.

Fyll ut skjema og meld deg på